Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurefer una remissió (DJC)
 dret públic
veureremissió (VOCFOR)
 generalitats
veureremissió (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i síndromes
veureremissió (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i síndromes
veureremissió de Legroux (DEM)
 pneumologia
veureremissió espontània (DEM)
 malalties i síndromes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca remissió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fer una remissió c. v.
Diccionari jurídic
dret públic
Remetre2.
Ex.: L’advocat va fer una remissió a l’informe del perit.
Sin. pref.: remetre2 v. tr.
es remitir

remissió f.
Vocabulari forestal
generalitats

remissió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
Cessació de la febre entre els accessos febrils intermitents i el període en què ocorre.
Sin. compl.: remitència
de Besserung
en remission, remittence
es remisión
fr rémission
it remissione

remissió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
Desaparició o disminució de la intensitat dels símptomes d’una malaltia.
Sin. compl.: remitència
de Besserung
en remission, remittence
es remisión
fr rémission
it remissione

remissió de Legroux f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
Llarga remissió que ocorre algunes vegades en el curs d’una pneumònia.

remissió espontània f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Remissió que es produeix sense la intervenció d’un tractament formal. El terme és aplicat tant a les malalties orgàniques com a les psíquiques.