Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (64 registres)
veureaigua de reposició (DCA)
 química
veureangina de repòs (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 cardiologia
 semiologia
veureangle de repòs (DCA)
 geologia
veureangle de repòs (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecomplement de règim preposicional (GTG)
veuredolor de repòs (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 semiologia
 traumatologia i ortopèdia
veureempelt sobreposat (DEM)
 cirurgia
 dermatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureempelt sobreposat (DEM)
 cirurgia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureestat de repòs (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureestructura de repòs (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca repòs a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua de reposició f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Aigua que s’introdueix en un sistema d’irrigació o en un clavegueram que tenen pèrdues per fuites, per evaporació, etc., amb la finalitat de reomplir-lo.
en make up water subst.
es agua de repuesto f., agua de reposición f., agua complementaria f.
fr eau d’appoint f.

angina de repòs f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
cardiologia
semiologia
Angina de pit que es presenta espontàniament, sense relació amb l’activitat física. De durada variable, a vegades els episodis es prolonguen força i la situació clínica s’assembla a l’infart de miocardi. Una varietat n’és l’angina de Prinzmetal.

angle de repòs m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Angle màxim que una superfície inclinada d’una pila de material disgregat pot formar amb l’horitzontal i mantenir-se estable, un increment del qual provoca l’esllavissament del material. L’angle de repòs és l’angle natural al qual tendeix l’apilament de material.
en angle of repose subst.
es ángulo de reposo m.
fr angle de repos m.

angle de repòs c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Angle màxim del pendent (mesurat respecte a un pla horitzontal) al qual material solt i sense cohesió (un dipòsit de materials, una escombrera, àrids o un altre) es troba en una situació estable. És important en l’estabilitat de talussos en enderrocs i altres.
en angle of repose
es ángulo de reposo
fr angle de repos
pt ângulo de repouso

complement de règim preposicional m.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu complement de règim verbal.
es complemento de régimen preposicional m.

dolor de repòs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
semiologia
traumatologia i ortopèdia
Dolor continu, en forma de cremada, de la part distal de l’extremitat inferior, habitualment de l’avantpeu, que comença —o és agreujat— quan el malalt s’ajeu, i millora —o desapareix— quan s’asseu o es posa dret. És produït per la isquèmia del membre afectat.

empelt sobreposat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
dermatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empelt de pell que hom posa damunt d’un altre, que ja ha pres i del qual hom ha tret l’epiteli, amb la finalitat de reforçar el primer.

empelt sobreposat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empelt (ossi o cutani) que hom col·loca damunt de la zona receptora.
en onlay graft

estat de repòs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Repòs absolut al llit durant un mínim d’una hora; és condició sine qua non per a moltes proves funcionals.

estructura de repòs f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cubicnia.
en resting track
es estructura de estación
fr trace de repos