Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 214 (2.132 registres)
veurea bon dret (DJC)
 dret
veurea dret fil (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
veurea dreta llei1 (DJC)
 dret
veurea dreta llei2 (DJC)
 dret
veurea grans trets (DJC)
 dret
veurea la bestreta1 (DJC)
 dret
veurea la bestreta2 (DJC)
 dret
veureabiotròfia retinal (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
veureabscés de paret (DEM)
 cirurgia
 microbiologia i patologia infecciosa
 traumatologia i ortopèdia
veureabscés retrocecal (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca ret a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a bon dret loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb justĂ­cia.
Ex.: El poble ha votat a bon dret per la independència.
es con derecho

a dret fil loc.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines

a dreta llei1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En justĂ­cia estricta o conformement al que prescriu la llei.
Ex.: A dreta llei, no es poden anar afegint infinites acusacions sobre una acusada determinada. Es pot acollir a la reducciĂł de jornada que li correspon a dreta llei.
Sin. compl.: amb justĂ­cia loc. adv., en bona llei loc. adv.
es en buena ley, en justicia

a dreta llei2 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Estrictament.
Ex.: Quedem els que, a dreta llei, no som d’esquerra ni de dreta, sinó de Catalunya, del cristianisme i de la intel·ligència.
Sin. pref.: estrictament adv.
es a decir verdad, en rigor, estrictamente

a grans trets loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En poques paraules.
Ex.: A grans trets, la circular informava d’algunes mesures per a combatre l’epidèmia.
Sin. pref.: en poques paraules loc. adv.
es a grandes rasgos

a la bestreta1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Per endavant1.
Ex.: Es pagarà a la bestreta un cop l’Ajuntament hagi acreditat davant la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge l’adjudicació dels treballs.
Sin. pref.: per endavant1 loc. adv.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

a la bestreta2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Per endavant2.
Ex.: Només es pot exigir el pagament a la bestreta si l’import a pagar no supera els cent euros.
Sin. pref.: per endavant2 loc. adj.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

abiotròfia retinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
Terme general per a un grup de malalties degeneratives de la retina, com la retinitis pigmentària i la idiòcia amauròtica familiar.

abscés de paret m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
microbiologia i patologia infecciosa
traumatologia i ortopèdia
Abscés de la paret toràcica i abdominal, en la zona de la ferida operatòria, en intervencions quirúrgiques toràciques o abdominals, especialment si són sèptiques. En el cas de la paret toràcica s’associa fàcilment amb osteïtis o condritis costal.

abscés retrocecal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés situat en l’espai retroperitoneal de darrere del cec, que és efecte secundari d’una apendicitis.