Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veurefòssil retreballat (GESTRAT)
 unitats biostratigrĂ fiques
veurepacte de retre (DJC)
 dret civil
veurepiretre (DEM)
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
 veterinĂ ria
veurepiretre (DEM)
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
veureretre1 (DJC)
 dret
veureretre2 (DJC)
 dret
veureretre3 (DJC)
 dret
veureretre comptes (DJC)
 dret
veureretreballament (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureretreballar (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Cerca retre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fòssil retreballat c. nom. m.
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
unitats biostratigrĂ fiques
Fòssil de roques d’una determinada edat que ha estat erosionat, transportat i redipositat en sediments d’edat més recent.
en reworked fossil subst.

pacte de retre c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Venda a carta de grĂ cia.
Sin. pref.: venda a carta de grĂ cia2 c. nom. f.
es venta a carta de gracia, venta con pacto de retroventa

piretre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
veterinĂ ria
Insecticida natural contingut en els aquenis i les flors del crisantem (Chrisanthemum -Pyrethrum- cinerariaefolium i Ch. coccineum). Hom l’obté a partir de flors seques i polvoritzades, o bé per síntesi química. Tant el piretre com els seus derivats (piretroides) són poc estables a l’aire lliure, a la humitat i als medis bàsics, i són ràpidament degradats després de la seva aplicació. Presenten una toxicitat baixa envers l’espècie humana.
de Feuerwurz
en pyrethrum
es pelitre, piretro
fr pyrèthre
it piretro

piretre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Gènere o subgènere de plantes perennes (Pyrethrum sp) de la família de les compostes, l’arrel de les quals ha estat emprada com a sedant i sialogog.
de Feuerwurz
en pyrethrum
es pelitre, piretro
fr pyrèthre
it piretro

retre1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Tornar a algú {allò de què havia estat desposseït}.
Ex.: Reclamava que li retessin tot el que li havien pres.
es restituir

retre2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Donar a algú {allò que li és degut}.
Ex.: Volien retre justícia a les persones que havien mort en l’atemptat.
es restituir

retre3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Rendir.
Ex.: Els impostos reten milions d’euros cada any.
Sin. pref.: rendir v. tr.
es rendir

retre comptes c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Presentar un estat justificatiu d’una gestió administrativa.
Ex.: L’administrador haurà de retre comptes de la gestió d’aquest últim any.
es rendir cuentas

retreballament m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Remobilització de les partícules d’un sediment després d’haver-se dipositat.
en reworking
es retrabajamiento
fr remaniement

retreballar v. tr.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Tornar a treballar i/o a ressedimentar.
en to rework
fr remanier