Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureConveni internacional per prevenir la contaminació procedent dels vaixells (DCA)
 ciències polítiques
veureprevenir (VOCFOR)
 incendis forestals
veureprevenir (DJC)
 dret
veurerevenir (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veurerevenir (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
veurerevenir (ATGC)
 geografia
Cerca revenir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Conveni internacional per prevenir la contaminació procedent dels vaixells n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adaptat a Londres el 1973 en una conferència internacional de l’Organització Marítima Internacional per a reduir la contaminació originada pels vessaments i abocaments d’hidrocarburs i altres substàncies nocives des dels vaixells al mar. Aquest conveni completa el Conveni d’Oslo del 1972.
Sin. compl.: Conveni de Londres n. pr. m., Conveni MARPOL n. pr. m.
en International Convention for the prevention of pollution from ships n. pr.
es Convenio internacional para la prevención de la contaminación de barcos n. pr. m.
fr Convention internationale pour la prévention de la pollution de bateaux n. pr. f.

prevenir v. tr.
Vocabulari forestal
incendis forestals

prevenir v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Assabentar {algú} d’alguna cosa que li convé saber abans de començar a tractar el tema amb més detall.
Ex.: L’advocat va dir que preferia prevenir-nos de l’actitud de l’acusat.
Sin. compl.: advertir per endavant c. v.
es poner en antecedentes, prevenir

revenir v. intr.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
es crecer v. intr.
fr monter v. intr.

revenir v. intr.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
Una deu d’aigua, una font, un riu, etc., tornar a venir o a brollar, baixar més fort, augmentar el cabal.
Ex.: Amb la fosa de la neu els rius revénen. Amb les plogudes persistents d’aquest any les fonts han revingut.

revenir v. intr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Una deu d’aigua, un riu, etc., tornar a venir o a brollar, venir o baixar més fort, augmentar el cabal.
Ex.: Per causa de grans pluges poden revenir fonts estroncades, com succeí el 1930 a la rodalia d’Olot.