Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (73 registres)
veureAlmeda i Roig, Joaquim (DJC)
 biografia
veureargent roig clar (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureargent roig clar (VMIN)
 mineralogia
veureargent roig fosc (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureargent roig fosc (VMIN)
 mineralogia
veureargents roigs (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureargents roigs (VMIN)
 mineralogia
veurearsènic roig (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurearsènic roig (VMIN)
 mineralogia
veurebany de raigs infraroigs (DEM)
 reumatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
Cerca roig a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Almeda i Roig, Joaquim n. pr. m.
Diccionari jurídic
biografia

argent roig clar m. obs.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Proustita.
en light red silver ore, light ruby silver
es plata roja clara
fr argent rouge arsénical

argent roig clar c. nom. m. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: proustita f.

argent roig fosc m. obs.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Pirargirita.
en dark red silver ore, dark ruby silver
es plata roja oscura
fr argent rouge antimonié

argent roig fosc c. nom. m. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: pirargirita f.

argents roigs m. pl.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Minerals, grup de sulfurs d’argent compost per proustita, pirargirita, pirostilpnita i xantoconita; són menes de l’argent, que no arriben, però, a formar una sèrie isomorfa.
Sin. compl.: plates vermelles f. pl.
en ruby silvers
es platas rojas
fr argents rouges

argents roigs c. nom. m. pl. impr.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Diversos minerals com la pirargirita, la proustita, etc.
Sin.: plates vermelles c. nom. f. pl.
en ruby silvers subst. pl.

arsènic roig m. obs.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Realgar.
en red arsenic
es arsénico rojo
fr arsenic rouge

arsènic roig c. nom. m. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: realgar m.

bany de raigs infraroigs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
reumatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Emprat en casos d’àlgies musculars o articulars (esquinç, luxació, etc.).