Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 39 (385 registres)
veureacalĂ sia vigorosa (DEM)
 gastroenterologia
 neurologia
 semiologia
veureĂ cid borosalicĂ­lic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
 veterinĂ ria
veureacrocianosi necrosant remitent (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 dermatologia
 neurologia
veureacrohisterosalpingectomia (DEM)
 cirurgia
 malalties i sĂ­ndromes
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 semiologia
veureadenocondrosarcoma (DEM)
 anatomia patològica
 oncologia i radioterĂ pia
veureadenosi esclerosant (DEM)
 anatomia patològica
 histologia
 sinologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureadherència fibrosa (DEM)
 cardiologia
 gastroenterologia
 histologia
 pneumologia
veureadquisició onerosa amb pacte de supervivència (DJC)
 dret civil
veureagarosa (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 miscel·lĂ nia
 quĂ­mica
veureaigua salabrosa (VOCFOR)
 pesca continental
Cerca rosa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acalĂ sia vigorosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
neurologia
semiologia
Acalàsia amb espasme esofàgic difús. Hom observa radiològicament i endoscòpica contraccions no propulsives de l’esòfag i una manca de relaxació de l’esfínter esofàgic interior.

Ă cid borosalicĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
veterinĂ ria
Mescla d’una part d’àcid bòric i dues d’àcid salicílic, emprada principalment en veterinària en rentades antisèptiques i en pomades.

acrocianosi necrosant remitent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
dermatologia
neurologia
Acrocianosi amb oclusiĂł vascular orgĂ nica o funcional, que pot evolucionar cap a la necrosi de les puntes dels dits de les mans i dels peus.

acrohisterosalpingectomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
malalties i sĂ­ndromes
obstetrĂ­cia i ginecologia
semiologia
Ablació de les trompes de Fal·lopi i d’una part del fons de l’úter, practicada antigament per a tractar malalties inflamatòries pelvianes.

adenocondrosarcoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
oncologia i radioterĂ pia
Tumor que conté elements d’adenoma, condroma i sarcoma.

adenosi esclerosant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
histologia
sinologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Displàsia mamària caracteritzada per la proliferació del parènquima epitelial del teixit acínic i de l’estroma col·lagen. Es presenta en dones relativament joves i sovint planteja problemes de diagnòstic diferencial amb el carcinoma mamari.
Sin. compl.: adenosi fibrosant
en blunt duct adenosis

adherència fibrosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
gastroenterologia
histologia
pneumologia
Adherència ferma que resulta de l’organització fibrocicatricial d’una adherència fibrinosa.

adquisició onerosa amb pacte de supervivència c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Adquisició realitzada conjuntament per tots dos cònjuges en la qual s’insereix un pacte pel qual el cònjuge supervivent esdevindrà titular únic de la totalitat del bé a la mort de l’altre.
es adquisiciĂłn onerosa con pacto de supervivencia

agarosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
miscel·lània
quĂ­mica
Polisacàrid que es troba a les preparacions d’agar-agar, que generalment es compon de galactosa i residus alterats d’anhidrogalactosa, amb residus de sulfat. Es fa servir en cromatografia.

aigua salabrosa c. nom. f.
Vocabulari forestal
pesca continental
es agua salobre c. nom. f.