Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veureAcadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (DJC)
 dret públic
 institució
veureconducta imprudent (DJC)
 dret penal
veureconstituir jurisprudència (DJC)
 dret
veurecrear jurisprudència (DJC)
 dret
veuredelicte imprudent (DJC)
 dret penal
veurefalta per imprudència (DJC)
 dret penal
veurefer jurisprudència (DJC)
 dret
veureGayet, Prudent (DEM)
 epònims
veureimprudència (VOCFOR)
 incendis forestals
veureimprudència (DJC)
 dret penal
Cerca rude a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya n. pr. f.
Diccionari jurídic
dret públic
institució
Corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, fundada el 1840 per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i restaurada el 1954, que té per finalitat l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració en la reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica.
es Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña

conducta imprudent c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Conducta d’una persona que comet un delicte sense tenir la intenció de cometre’l, però no ha pres les mesures necessàries per a evitar-ho.
V. t.: conducta realitzada amb dol c. nom. f., delicte imprudent c. nom. m., delicte dolós c. nom. m.
es conducta imprudente

constituir jurisprudència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Fer jurisprudència.
Ex.: El cas que ha jutjat el Tribunal Suprem no pot constituir jurisprudència sobre un dret que conforme a la llei ha d’interpretar un altre tribunal.
Sin. pref.: fer jurisprudència c. v.
es sentar jurisprudencia

crear jurisprudència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Fer jurisprudència.
Ex.: El jutge ha reconegut la incapacitat de la malalta de fibromiàlgia; des de l’associació esperem que això creï jurisprudència.
Sin. pref.: fer jurisprudència c. v.
es sentar jurisprudencia

delicte imprudent c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte sense dol en què la persona, ometent el deure de cura, té una conducta imprudent.
V. t.: conducta imprudent c. nom. f., conducta realitzada amb dol c. nom. f., delicte dolós c. nom. m.
es delito imprudente

falta per imprudència c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: delicte imprudent c. nom. m.
es falta por imprudencia

fer jurisprudència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Adquirir el caràcter de jurisprudència o incorporar-se a la jurisprudència.
Ex.: La decisió del jutge ha fet jurisprudència pel cas de l’acomiadament d’un empleat.
Sin. compl.: constituir jurisprudència c. v., constituir precedent c. v., crear jurisprudència c. v., crear precedent c. v., establir un precedent c. v., fer precedent c. v.
es sentar jurisprudencia

Gayet, Prudent n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Cirurgià francès contemporani.
V.: malaltia de Gayet f.

imprudència f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

imprudència f.
Diccionari jurídic
dret penal
Acció o omissió contrària a les normes de diligència o de prudència exempta de mala fe i de voluntat de causar dany, per bé que conscient i voluntària.
Sin. compl.: culpa f.
es culpa, imprudencia