Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (35 registres)
veurecoruscació (DEM)
 psiquiatria
veuremantell de pedruscall (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veuremedi de Petruschky (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 investigació, metodologia i estadística
 microbiologia i patologia infecciosa
veuremètode de Petruschky (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurepedrusca1 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veurepedrusca1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurepedrusca2 (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veurepedrusca2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurepedruscada1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurepedruscada2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca rusc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

coruscació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
Sensació subjectiva de resplendors sobtades i intermitents.
de Lichtfleckensehen
en coruscation
es coruscación

mantell de pedruscall c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Format per caiguda de gravetat.

medi de Petruschky m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
Sèrum de llet amb tornassol.
Vegeu Taula de medis de cultiu.

mètode de Petruschky m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tractament percutani antituberculós per mitjà d’un ungüent que conté bacils tuberculosos.

pedrusca1 f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
es derrubio m.

pedrusca1 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Cúmul de cairells d’un con d’enderrocs format per grava de palets, <6,4 cm, els quals són molt mòbils i inestables en trepitjar-los [Fig. 5G].
Sin.: pedruscall m., terregall m.
V.: pedregam m.
es berrocal, canchal, derrubio
fr pierrier

pedrusca2 f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu

pedrusca2 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Calamarsa.
es granizo, pedrisco

pedruscada1 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Pedruscall (Mallorca).

pedruscada2 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Calamarsada.