Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (52 registres)
veureasimbòlia del dolor (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 salut mental
veureasimbòlia tàctil (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureestrefosimbòlia (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
veurejoc simbòlic (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veurellenguatge simbòlic (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veurerepresentació simbòlica (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veuresĂ­mbol (AQQ)
 quĂ­mica
veuresĂ­mbol (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuresĂ­mbol (DEM)
 salut mental
veuresĂ­mbol (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca sĂ­mbol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

asimbòlia del dolor f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
salut mental
Incapacitat total o incompleta de reacció enfront de les sensacions doloroses. El malalt pot arribar a autolesionar-se i sorprendre’s de la seva manca de reacció. Aquesta actitud pot estendre’s àdhuc a les situacions de perill. Es conserven les reaccions vegetatives al dolor i el malalt és capaç d’entendre el caràcter nociu del dolor.
V. t.: asomatognòsia f.

asimbòlia tàctil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Agnòsia tàctil secundària caracteritzada per la impossibilitat de reconèixer els objectes per la palpació en absència de trastorns sensitius.
V. t.: agnòsia tàctil f.

estrefosimbòlia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
Trastorn en la percepció visual en què hom veu els objectes com en un mirall. És motiu de greus dificultats de lectura perquè es produeixen confusions entre lletres (b-d, p-q, u-n) i hi ha tendència a fer la lectura de dreta a esquerra.

joc simbòlic m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en symbolic play subst.
es juego simbĂłlico m.
fr jeu symbolique m.

llenguatge simbòlic m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en symbolic language subst.
es lenguaje simbĂłlico m.
fr langage symbolique m.

representació simbòlica f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en symbolic representation subst.
es representaciĂłn simbĂłlica f.
fr représentation symbolique f.

sĂ­mbol m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en symbol subst.

sĂ­mbol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Lletra, signe o grup d’ells emprats per a presentar una magnitud, una quantitat, una unitat de mesura, etc.

sĂ­mbol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Representació inconscient que permet vincular emoció o desig amb realitat, recollint i integrant el conflicte emocional i constituint les bases del món mental, que guia les capacitats relacionals i del pensament. En la psicoanàlisi clàssica es considerava substitut, per contigüitat o per associació d’idees, d’una tendència reprimida, per tal d’escapar a la censura psíquica.

sĂ­mbol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Allò que hom pren convencionalment com a signe d’una cosa o d’una operació, signe.