Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureànode de sacrifici (GLOSCOR)
veurepotencial de sacrifici (GLOSCOR)
veureprotecció per sacrifici (GLOSCOR)
veuresacrifici (DRAMAD)
 ramaderia
veuresacrifici de tallada (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Cerca sacrifici a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ànode de sacrifici c. nom. m.
Glossari de corrosió
Metall actiu emprat com a ànode en protecció catòdica (v. fig. 2).
V. t.: protecció per sacrifici c. nom. f.
de Aktivanode f., Opferanode f.
en sacrificial anode subst.
es ánodo de sacrificio c. nom. m.
fr anode sacrificielle c. nom. f.

potencial de sacrifici c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Opferpotential n.
en sacrificial potential subst.
es potencial de sacrificio c. nom. m.
fr potentiel de sacrifice c. nom. m.

protecció per sacrifici c. nom. f.
Glossari de corrosió
Protecció electroquímica d’un metall contra la corrosió mitjançant el seu acoblament amb un altre metall més actiu (anòdic) en el medi considerat.
V. t.: ànode de sacrifici c. nom. m.
de kathodischer Schutz durch Opferanoden c. nom. m.
en sacrificial protection subst.
es protección por sacrificio c. nom. f.
fr protection sacrificielle c. nom. f.

sacrifici m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Matança d’un animal per al consum.
es sacrificio m.

sacrifici de tallada c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
es sacrificio de cortabilidad c. nom. m.
fr sacrifice d’exploitabilité c. nom. m.