Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (62 registres)
veureacetilsalicilat de lisina (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
 quĂ­mica
veureĂ cid acetilsalicĂ­lic (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid borosalicĂ­lic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
 veterinĂ ria
veureĂ cid ditiocloralsalicĂ­lic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
veureĂ cid p-aminosalicĂ­lic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
veureĂ cid salicĂ­lic (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid salicĂ­lic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 dermatologia
 farmacologia
 quĂ­mica
veureĂ cid sulfosalicĂ­lic (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid sulfosalicĂ­lic (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaigua salicĂ­lica (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
Cerca salic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acetilsalicilat de lisina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
quĂ­mica
Profàrmac de l’àcid acetilsalicílic. L’addició de lisina proporciona a aquest preparat una solubilitat més gran amb la pretensió d’una menor acció irritant de la mucosa gàstrica.

Ă cid acetilsalicĂ­lic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en acetylsalicylic acid subst.

Ă cid borosalicĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
veterinĂ ria
Mescla d’una part d’àcid bòric i dues d’àcid salicílic, emprada principalment en veterinària en rentades antisèptiques i en pomades.

Ă cid ditiocloralsalicĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
Àcid de fórmula S2O6HClOHCOOH, que havia estat emprat com a antisèptic.

Ă cid p-aminosalicĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: PAS
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
Ă€cid 4-amino-2-hidroxibenzoic, de fĂłrmula C6H3(NH2)(OH)COOH; Ă©s emprat en medicina, lliure o en forma de sals, com a agent antituberculĂłs.

Ă cid salicĂ­lic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en salicylic acid subst.

Ă cid salicĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
dermatologia
farmacologia
quĂ­mica
Àcid 2-hidroxibenzoic, hidroxiàcid carboxílic aromàtic de fórmula C7H6O3. Hom l’obté per tractament del fenòxid sòdic amb diòxid de carboni i calor amb posterior acidificació. És emprat en la fabricació de l’aspirina i dels salicilats i com a agent queratolític en preparats d’aplicació local.

Ă cid sulfosalicĂ­lic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en sulfosalcylic acid subst.

Ă cid sulfosalicĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Àcid 3-carboxi-4-hidroxibenzensulfònic, de fórmula C6H3COOH(OH)(SO3H), emprat com a reactiu per a proteïnes, com a reactiu colorimètric per a l’ió fèrric i en el tractament antiinflamatori.

aigua salicĂ­lica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
Solució d’àcid salicílic al 10 % i alcohol rectificat; fou emprada com a desinfectant i queratolítica.