Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuresanejar (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
veuresanejar (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
veuresanejar (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
veuresanejar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuresanejar1 (DJC)
 dret
veuresanejar (DPF)
 transport ferroviari
veuresanejar2 (DJC)
 dret mercantil
Cerca sanejar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sanejar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
Controlar els aliments aplicant tècniques de sanejament.

sanejar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
Donar condicions de salubritat a un terreny, edifici, població, etc.

sanejar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
Millorar la salut aplicant tècniques de sanejament.

sanejar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Fer sana una cosa.

sanejar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Dur a terme operacions reals o comptables encaminades a refer {un patrimoni}, a redreçar o recuperar econòmicament {una empresa, un sector econòmic o una administració pública}.
Ex.: El Govern estudia un nou pla per a sanejar les finances de la Generalitat.
es sanear

sanejar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Treure allò que està en mal estat i és perjudicial: aigua estancada, pedres a punt de caure, etc.

sanejar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret mercantil
La part venedora, indemnitzar la compradora de tot el perjudici que hagi sofert per gravàmens o defectes ocults {de la cosa comprada} o pel fet d’haver estat pertorbada en la possessió o despossessió {d’aquesta}.
Ex.: Tal com estableix el Codi civil, el venedor d’un objecte està obligat a sanejar-lo en cas que presenti un vici ocult.
es sanear