Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (63 registres)
veureaccelerant de la coagulació sanguínia (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 hematologia i hemoter√†pia
veurecèl·lula sanguínia (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoter√†pia
veurecirculació sanguínia (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 hematologia i hemoter√†pia
veurecoàgul sanguini (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 hematologia i hemoter√†pia
veurecompatibilitat sanguínia (DEM)
 hematologia i hemoter√†pia
 immunologia
 t√®cniques diagn√≤stiques i de tractament
veurecomptador de cèl·lules sanguínies (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoter√†pia
 material m√®dic i ortop√®dic
veureconsanguini | consanguínia (DGEOL)
 petrologia end√≤gena: processos i estructures
veureconsanguini -ínia (DEM)
 gen√®tica
veureconsanguinitat (DGEOL)
 petrologia end√≤gena: processos i estructures
veureconsanguinitat (VOCBIOREP)
 biologia
Cerca sanguini a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accelerant de la coagulació sanguínia m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
Agent bioqu√≠mic, generalment de natura enz√≠mica, que accelera certes fases del proc√©s de la coagulaci√≥ sangu√≠nia. Han estat descrits els seg√ľents accelerants de la coagulaci√≥ de la sang: els factors plaquetaris 1 i 2, presents a l‚Äôinterior de les plaquetes; els factors plasm√†tics, presents al plasma sanguini, tals com el factor Hageman (factor XII) i l‚Äôaccelerina (factor VI); el lisat dels eritr√≤cits, provinent de l‚Äôhem√≤lisi fisiol√≤gica dels eritr√≤cits, i les secrecions que, provinents de l‚Äôalteraci√≥ dels teixits del mateix individu, contenen una tromboplastina d‚Äôactivitat en√®rgica alliberada per aquests teixits (factor III).

cèl·lula sanguínia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
Cadascun dels elements formats existents a la sang: eritròcits, leucòcits i plaquetes.
Sin. compl.: corpuscle sanguini

circulació sanguínia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
hematologia i hemoteràpia
Pas de la sang, impulsada pel cor, a trav√©s de tot l‚Äôorganisme. El retorn al cor, al circuit major, es produeix en gran part vencent la for√ßa de la gravetat gr√†cies a la compressi√≥ de les venes pels m√ļsculs en exercici, a les v√†lvules venoses i a la succi√≥ produ√Įda durant la inspiraci√≥.

coàgul sanguini m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
Massa vermellosa de consist√®ncia friable, integrada pels elements sanguinis aglutinats pel proc√©s de coagulaci√≥. √Čs constitu√Įt per un reticle de sustentaci√≥ format per una xarxa de fibrina que engloba els eritr√≤cits, els leuc√≤cits i les plaquetes. Sofreix un proc√©s de retracci√≥ gr√†cies a un enzim segregat per les plaquetes.
Sin. compl.: trombe

compatibilitat sanguínia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
immunologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Possibilitat de mescla de dues sangs sense que es produeixin trastorns, tals com els fen√≤mens de la lisi o de l‚Äôaglutinaci√≥. En la transfusi√≥ de sang no n‚Äôhi ha prou amb saber que la sang del donador i la del receptor s√≥n del mateix grup, o b√© que la del donador pertany al grup 0 (zero), sin√≥ que cal saber si la compatibilitat √©s perfecta, perqu√® cap altre fenomen d‚Äôimmunitzaci√≥ no hi interfereixi. √Čs en aquest sentit que s√≥n emprades les proves encreuades.

comptador de cèl·lules sanguínies m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
material mèdic i ortopèdic
Aparell que compta part√≠cules en suspensi√≥ basant-se en procediments electr√≤nics i √≤ptics. Els comptadors electr√≤nics (Sistema Coulter) realitzen el comptatge partint del volum de les c√®l¬∑lules que passen a trav√©s d‚Äôun orifici. Cada c√®l¬∑lula despla√ßa un volum igual d‚Äôelectr√≤lit i produeix una variaci√≥ en la difer√®ncia de potencial entre dos el√®ctrodes, de manera que la intensitat de l‚Äôimpuls √©s directament proporcional al volum cel¬∑lular. Els comptadors √≤ptics es basen en el principi del camp fosc o en la mesura de la difracci√≥ de la llum (de tungst√® o l√†ser) produ√Įda per cada c√®l¬∑lula sobre una pantalla.

consanguini | consanguínia adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Comagmàtic.
en consanguineuos
es consanguinidad
fr consanguinité

consanguini -ínia adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Dit dels parents lligats per vincles de consanguinitat.
en consaguineous
es consanguíneo

consanguinitat f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Relació entre diverses roques ígnies que poden haver procedit del mateix magma.
en consanguinity
es consanguinidad
fr consanguinité

consanguinitat f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en consanguinity subst.
es consanguinidad f.