Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1.996 (19.952 registres)
veurea disposició judicial (DJC)
 dret
veurea exclusió de (DJC)
 dret
veurea la disposició de (DJC)
 dret
veurea proposició de (DJC)
 dret
veurea propòsit1 (DJC)
 dret
veurea propòsit2 (DJC)
 dret
veurea propòsit de1 (DJC)
 dret
veurea propòsit de2 (DJC)
 dret
veureα1-antitripsina (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 genètica
 histologia
veureabancalament progressiu (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca si a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a disposició judicial loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En espera de la decisió del jutge o jutgessa, es diu en relació amb una persona detinguda.
Ex.: El detingut passà a disposició judicial després de declarar en la comissaria.
es a disposición judicial

a exclusió de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Llevat de.
Ex.: El conveni de l’empresa s’aplica a exclusió de qualsevol altre conveni.
Sin. pref.: llevat de loc. prep.
es con exclusión de

a la disposició de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Per a ser utilitzat o resolt segons el voler de.
Ex.: Els fulls de reclamació han d’estar a la disposició dels clients. La mesa electoral ha de tenir a la disposició dels ciutadans les paperetes necessàries. Poseu a la nostra disposició les còpies del document. La llei obliga a tenir a la meva disposició els fulls de reclamació de l’hotel. L’advocat tenia a la seva disposició una mostra de DNA, però no la va fer analitzar. L’Administració posa a la teva orientació un conjunt de serveis d’ordenació per a l’autoocupació. Posem a la vostra disposició tots els documents necessaris per al procés penal.
Sin. compl.: al manar de2 loc. prep.
es a disposición de

a proposició de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A proposta de.
Ex.: Els referèndums els convoca el rei a proposició del president del Govern.
Sin. pref.: a proposta de loc. prep.
es a propuesta de

a propòsit1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Oportunament.
Ex.: Va arribar a propòsit: quan l’advocada començava a explicar l’estat del cas.
es a propósito

a propòsit2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Apropiat.
Ex.: Era un cas a propòsit per un advocat especialitzat en dret andorrà.
es a propósito

a propòsit de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
En ocasió de.
Ex.: Es va produir una situació tensa a propòsit d’aquell desacord.
Sin. pref.: en ocasió de loc. prep.
es a propósito de, acerca de

a propòsit de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a.
Ex.: A propòsit del que deia el testimoni, l’advocat va fer una comparació malèvola.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es a propósito de

α1-antitripsina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
genètica
histologia
Proteïna inhibidora de les proteases. Glicoproteïna (pes molecular de 52.000) sintetitzada pel fetge. La seva síntesi és codificada al locus Pi del cromosoma 14 i presenta una transmissió codominant. Se n’han descrit una gran quantitat de fenotips. Els fenotips MM presenten nivells sèrics normals d’alfa 1 antitripsina, mentre que els ZZ presenten nivells sèrics baixos i desenvolupen emfisema precoç.

abancalament progressiu c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mesura de conservació de sòls i aigües que consisteix a crear una barrera filtrant instal·lant una filera de pedres amuntegades, un cavalló de terra, una línia de vegetació baixa o un altre sistema senzill, disposat aproximadament segons una corba de nivell.
La finalitat és aconseguir el següent: 1) tallar la longitud del vessant; 2) disminuir la velocitat de l’aigua d’escolament superficial; 3) fer que es dipositi a la part d’aigua dalt de la barrera la càrrega sòlida transportada, i 4) fer que disminueixi progressivament la pendent aigües amunt de la barrera, amb la qual cosa s’arriba a formar un bancal de poca alçada. És un sistema de baix cost i fàcil d’implementar.
V. t.: bancal m.
en progressive terracing
es abancalamiento progresivo
fr terrassement progressif
gl abancalamento progresivo
pt terraceamento progressivo