Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 29 (284 registres)
veureabomasitis (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
 veterinària
veureacceleració positiva (VPCA)
 registre
veureadaptació sensitiva (DEM)
 neurologia
veureadquisitiu | adquisitiva (DJC)
 dret
veureadquisitivitat (DEM)
 psicologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureandesític | andesítica (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureanusitis (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veureapofisitis (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
veureaposític -a (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
 salut mental
veureapsitíria (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
Cerca siti a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abomasitis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
veterinària
Inflamació de l’abomasum.

acceleració positiva c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
registre
Terme documentat a Cruz 1973; Basil 1974; Castellanos 1975.
en positive acceleration subst.

adaptació sensitiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Reducció progressiva de les sensacions malgrat la persistència de l’estímul.

adquisitiu | adquisitiva adj.
Diccionari jurídic
dret
Que fa o permet adquirir.
Ex.: Les pagues compensatòries en concepte de pèrdua de valor adquisitiu es cobraran el mes de gener.
es adquisitivo | adquisitiva

adquisitivitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Possibilitat d’arribar a una solució davant una situació nova. Constitueix la base de tot aprenentatge. És explorada en el diagnòstic de les demències.

andesític | andesítica adj.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Relatiu o pertanyent a l’andesita.
en andesitic
es andesítico
fr andésitique

anusitis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Inflamació de l’anus.

apofisitis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
semiologia
Inflamació d’una apòfisi.

aposític -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
salut mental
Relatiu o pertanyent a l’aposícia.

apsitíria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Fenomen histèric consistent en presentació d’afonia i pèrdua de la capacitat de xiuxiuejar.
de Apsithyrie
en apsithyria
es apsitiria
it apsitiria