Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureauscultació obstètrica (DEM)
 embriologia
 obstetrícia i ginecologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureendocarditis obstètrica (DEM)
 cardiologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 obstetrícia i ginecologia
 semiologia
veureflebitis obstètrica (DEM)
 angiologia
 obstetrícia i ginecologia
 semiologia
veuremà obstètrica (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureobstètric -a (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
veureobstetrícia (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
veureobstetrícia (FFFC)
 fisioteràpia
veureobstetrícia (DRAMAD)
 ramaderia
veureparàlisi obstètrica (DEM)
 neurologia
 obstetrícia i ginecologia
 semiologia
Cerca tètric a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

auscultació obstètrica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
obstetrícia i ginecologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Exploració que es realitza durant l’embaràs, bé sigui de caràcter directe o bé amb l’ajuda de l’estetoscopi, per a estudiar els sons del cor del fetus.

endocarditis obstètrica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
microbiologia i patologia infecciosa
obstetrícia i ginecologia
semiologia
Sol presentar-se en dones portadores d’antigues valvulopaties i és conseqüència de complicacions infeccioses perinatals (endometris, etc.). El germen sol ésser un estafilococ.

flebitis obstètrica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
obstetrícia i ginecologia
semiologia
Flebitis que es presenta durant l’embaràs, després d’un avortament o després del part (flegmasia blanca dolorosa).

mà obstètrica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Aspecte de la mà en la qual el polze està en forta adducció i els altres dits ajuntats entre ells formant un con. Es produeix espontàniament en la tetània i es provoca en els estats espasmòfils per la compressió circular de l’avantbraç.
Sin. compl.: mà de llevador

obstètric -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
Relatiu o pertanyent a l’obstetrícia.

obstetrícia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
Part de la medicina que s’ocupa de la gestació, el part i el puerperi; tocologia.
Sin. compl.: maièutica, tictologia, tocologia
de Geburtshilfe
en obstetrics
es obstetricia
fr obstétrique
it ostetricia

obstetrícia f.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
Sin.: tocologia f.
en obstetrics subst.
es obstetricia f., tocología f.

obstetrícia f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Part de la ciència veterinària que s’ocupa de la gestació, el part i el postpart.
es obstetricia f.

paràlisi obstètrica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
obstetrícia i ginecologia
semiologia
Paràlisi del plexe braquial observada en el moment del naixement i esdevinguda generalment després d’un part difícil, per tracció sobre el braç o el cap, en les presentacions braquial o cefàlica, o bé per tracció sobre el tronc durant l’extracció final del cap en les presentacions de natges o podàlica. Pot tractar-se d’una paràlisi de Duchenne-Erb, la més freqüent, o bé d’una paràlisi de Déjerine-Klumpke.