Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veureahermatípic | ahermatípica (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veureal·lotípic | al·lotípica (CINZ)
 zoologia
veureal·lotípic -a (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 immunologia
veureatípic | atípica (DJC)
 dret penal
veureatípic -a (DEM)
 anatomia patològica
 malalties i síndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
 oncologia i radioteràpia
veurebenefici atípic (DJC)
 dret mercantil
veurecoloboma atípic (DEM)
 anatomia
 oftalmologia
veurecoloboma típic (DEM)
 anatomia
 embriologia
 oftalmologia
veureconducta atípica (DJC)
 dret penal
veurecontracte atípic (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
Cerca típic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ahermatípic | ahermatípica adj.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Dit del corall que no forma escull propi, que no viu amb les algues simbiòtiques i que té capacitat de viure en aigües fredes, fosques i pregones.
Ant.: hermatípic | hermatípica adj.
en ahermatypic
es ahermatípico
fr ahermatypique

al·lotípic | al·lotípica adj.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Pertanyent o relatiu a l'al·lotip.

al·lotípic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
Relatiu o pertanyent a l’al·lotip o a l’al·lotípia.

atípic | atípica adj.
Diccionari jurídic
dret penal
No subsumible en cap tipus legal.
es atípico | atípica

atípic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
malalties i síndromes
microbiologia i patologia infecciosa
oncologia i radioteràpia
No típic, desproveït dels caràcters típics. Aplicat, especialment, a tumors les cèl·lules dels quals tenen forma i disposició no classificables histològicament, a febres intermitents i de curs irregular, i a soques microbianes de tipus no usual.

benefici atípic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Benefici que s’obté a partir de certes operacions al marge de l’activitat o les activitats habituals d’una empresa.
Sin. compl.: ingrés extraordinari c. nom. m.
es beneficio atípico

coloboma atípic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
oftalmologia
Coloboma que no es troba en la part inferior (pot ésser la superior o la lateral).

coloboma típic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
embriologia
oftalmologia
Coloboma que és degut a un defecte embrionari de fusió de la fissura fetal en la part inferior de l’ull.

conducta atípica c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Conducta d’una persona que no reuneix totes les característiques, els requisits i els elements que la norma penal exigeix i, en conseqüència, no té la consideració de delicte.
es conducta atípica

contracte atípic c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte caracteritzat per l’absència de reconeixement legal i de disciplina normativa en un determinat moment i ordenament jurídic.
Sin. compl.: contracte innominat c. nom. m.
V. t.: contracte típic c. nom. m.
es contrato atípico