Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (49 registres)
veureacromatúria (DEM)
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 urologia
veureanazotúria (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 urologia
veureAturià (DGEOL)
 geologia històrica
veureAturià (TTG)
 geologia
veureazotúria (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 nefrologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureBeturià (DGEOL)
 geologia històrica
veureBeturià1 (TTG)
 geologia
veurebeturià | beturiana2 (TTG)
 geologia
veurecarbohidratúria (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecentúria (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
Cerca túria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acromatúria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
urologia
Emissió d’orina sense color.
de Achromaturie
en achromaturia
es acromaturia
fr achromaturie
it acromaturia

anazotúria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
urologia
Absència o disminució de nitrogen a l’orina.

Aturià m. rar obs.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Fàcies calcàries margoses pelàgiques del solc subpirinenc que comprenia el Senonià superior o el Campanià-Maastrichtià; nom proposat per Munier-Chalmas i Lapparent (1893).
es Aturiense
fr Aturien

Aturià m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Terme obsolet, i molt poc emprat, creat per E. Munier-Chalmas i A. de Lapparent (1893) per a designar les "fàcies calcàries margoses pelàgiques" del solc subpirenenc que comprenia el Senonià superior; o Campanià-Maastrichtià. El nom procedeix del nom antic del riu Ador (l'Adour, en fr.).
es Aturiense m.
fr Aturien m.

azotúria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
nefrologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Presència augmentada en l’orina dels productes d’excreció nitrogenada renal, fonamentalment urea. La relació azotúria/azotèmia és usada com a prova de la funció renal (prova de Van Slyke).
Sin. compl.: hiperazotúria

Beturià m.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Unitat litostratigràfica que hom pot convertir en una unitat cronostratigràfica de valor local en el Precambrià espanyol, situada, localment, per sota l’Alcudià, segons P. Herranz (1976-1977).
es Beturiense

Beturià1 m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Unitat litostratigràfica creada per P. Herranz et. al. 1976/1977 que hom pot convertir en una unitat cronostratigràfica de valor local en el Precambrià espanyol, situada, localment, per sota l'Alcudià. El nom prové de Boeturia nom pre-romà de la regiò central d"'Ossa Morena" on ha estat definida la unitat. La successió tipus té una potència de 4 a 6 mil metres divisibles en dues parts: Beturià inferior, format per ortoderivades àcides i bàsiques amb unes intercalacions importants de roques metasedimentàries, i un Beturià superior format predominantment per roques d'aquest darrer tipus. L'edat seria compresa entre 2700 i 2000 Ma i inclouria la part final de l'Arqueà i el Proterozoic inferior.
es Beturiense m.

beturià | beturiana2 adj.
Una taula dels temps geològics
geologia
Relatiu o pertanyent al Beturià1.

carbohidratúria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Presència de glúcids a l’orina.

centúria f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal