Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10.761 (107.610 registres)
veure1,1,2,2-tetracloroetĂ  (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 farmacologia
 toxicologia
veure1,2,3-tribromopropĂ  (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veure1,6-difosfat de fructosa (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
veure17-cetosteroides (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutriciĂł
veure1-fosfat de glucosa (DEM)
 quĂ­mica
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina (DEM)
 quĂ­mica
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (DCA)
 quĂ­mica
veure2,4,6-trinitrotoluè (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
 quĂ­mica
veure25-hidroxitaquisterol (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veure2-metil-2-butanol (DEM)
 farmacologia
 neurologia
 quĂ­mica
Cerca t a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

1,1,2,2-tetracloroetĂ  m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
toxicologia
Líquid d’olor clorofòrmica, de fórmula Cl2CHCHCl2, dotat d’acció narcòtica, però no emprat per la seva elevada toxicitat.

1,2,3-tribromopropĂ  m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
De fĂłrmula BrCH2CHBrCH2Br, Ă©s emprat com a nematicida.
Sin. compl.: tribromohidrina

1,6-difosfat de fructosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
Intermediari fonamental de la glicòlisi cel·lular.
Sin. compl.: èster de Harden-Young, fructosa-1,6-difosfat

17-cetosteroides m. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
endocrinologia i nutriciĂł
Cetosteroides andrògens de 19 àtoms de carboni que tenen un grup carbonil en posició 17. Són formats a l’escorça suprarenal a partir del cortisol i en el testicle a partir de la testosterona. Ultra llur funció andrògena, intervenen en el metabolisme dels pròtids, del clor, del sodi i del potassi. Són eliminats per l’orina en quantitats que oscil·len entre 13 i 18 mg diaris en l’home i entre 7 i 10 mg en la dona. La valoració dels 17-cetosteroides urinaris permet d’estudiar les funcions testicular, corticosuprarenal i hipofítica.

1-fosfat de glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Producte intermediari del metabolisme dels glícids. És l’immediat precursor del midó, en els vegetals, i del glicogen, en els animals, i, en la hidròlisi d’aquestes substàncies, el primer compost que en resulta.
Sin. compl.: èster de Cori, glucosa-1-fosfat

2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TCDD
quĂ­mica
Compost altament tòxic, 10.000 vegades més que el cianur, estable, insoluble, no degradable per l’acció de bacteris. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l’aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell (formació d’èczemes i de plaques amb punts blancs característics). Pertorba d’una forma considerable el fetge dels animals i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens foren constatats en la guerra del Vietnam i en la catàstrofe de Seveso el 1976.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TCDD
quĂ­mica
Dioxina extremament tòxica que causà una catàstrofe al voltant de la ciutat italiana de Seveso el 10 de juliol de 1976, a causa d’una fuita produïda en un complex químic.
V. t.: dioxina f., Seveso n. pr. f.
en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin subst.
es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
fr 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine f.

2,4,6-trinitrotoluè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TNT
altres disciplines mèdiques/sanitàries
quĂ­mica
Derivat trinitrat del toluè, altament explosiu, de fórmula C7H5N3O6. Entre els obrers que intervenen en la seva fabricació pot provocar alteracions hemàtiques, i també irritacions cutànies i digestives.
Sin. compl.: trilita

25-hidroxitaquisterol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Metabòlit actiu del dihidroxitaquisterol.

2-metil-2-butanol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
neurologia
quĂ­mica
Alcohol alifàtic terciari, de fórmula (CH3)2C(OH)CH2CH3, emprat com a hipnòtic; té acció irritant sobre les mucoses.