Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veuretartana (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veuretartana1 (BMC)
 activitats i oficis nàutics
veuretartana2 (BMC)
 bastiments
veuretartana algerina (BMC)
 bastiments
veuretartana de pesca (BMC)
 bastiments
veuretartana de tràfec (BMC)
 bastiments
Cerca tartana a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

tartana f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: cuca molla c. nom. f.

tartana1 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
Art de pesca que ha donat nom al bastiment homònim.

tartana2 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Tartana de pesca.
Sin. pref.: tartana de pesca c. nom. f.
2. Tartana de tràfec.
Sin. pref.: tartana de tràfec c. nom. f.
3. En plural, subgrup dels bastiments menors que inclou els bastiments llatins de formes plenes, que s’assemblen bastant a les barques, però amb un sol arbre que va a plom i duu un petit masteler i que tenen la roda de proa recta i amb un cert llançament.

tartana algerina c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

tartana de pesca c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment destinat a pescar amb l’art anomenat tartana (b. m. 104). Vegeu la fotografia 59. L’element més característic d’aquest bastiment és l’estranya disposició del velam: l’arbre va a plom; l’antena s’arria bastant i es deixa horitzontal; aleshores, fent servir l’escota de drissa, s’hissa el puny d’escota com més millor; després, es guarneix sota l’antena una segona vela llatina més petita que augmenta la superfície de la mestra, i, finalment, s’hissa una pollacra al botaló i una altra a la botafora, talment que els batedors quedin cap endins.
Sin. compl.: tartana2 f.
V. t.: tartana2 f.

tartana de tràfec c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Típic bastiment provençal de cabotatge (b. m. 102). Després d’haver mantingut la mateixa forma durant segles hi ha hagut un procés evolutiu accelerat previ a l’extinció d’aquest bastiment (procés iniciat al final del segle xix). Els canvis més notables han estat aquests: amb relació al buc, cal assenyalar la substitució d’una proa com la d’un xabec per una proa molt llançada com la d’un clíper i, amb relació a l’aparell, la substitució de la gabiola per l’escandalosa.
Sin. compl.: tartana2 f.