Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (62 registres)
veureartroscòpia terapèutica (DEM)
 cirurgia
 Ã²rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veurecomunitat terapèutica (DEM)
 institucions
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredosi terapèutica (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefibrinòlisi terapèutica (DEM)
 angiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefisioterapèutic | fisioterapèutica (FFFC)
 fisioteràpia
veurehigiene terapèutica (DEM)
 infermeria
 medicina preventiva i salut pública
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureiridectomia terapèutica (DEM)
 cirurgia
 oftalmologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureprova terapèutica (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurerelació terapèutica (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureteleoterapèutica (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca terapèutica a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

artroscòpia terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Artroscòpia destinada a reparar estructures articulars danyades, per mitjà d’una instrumentació especialitzada: sonda exploradora, perforador, tisora o pinça tallant, bisturí artroscòpic, pinça llevabocins, fresadora, etc. Presenta múltiples avantatges: reducció de la morbiditat operatòria, resposta inflamatòria postoperatòria mínima, disminució de l’estada hospitalària i possibilitat d’efectuar procediments quirúrgics que resulten difícils o impossibles mitjançant una artrotomia oberta. El seu ús ha representat un avenç important en el tractament de lesions meniscals, de l’osteocondritis dissecant, de les pliques sinovials del genoll, sinovectomies, inestabilitat de l’espatlla, lesions del manegot dels rotatoris, lesions lligamentoses del canell, alteracions de l’articulació temporomaxil·lar, hèrnia discal, etc.

comunitat terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
institucions
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Unitat hospitalària en la qual el malalt es converteix en una part activa de la comunitat, intervenint en tasques d’organització assistencial. Totes les relacions entre els membres de la comunitat (malalts, metges, auxiliars) són considerades com a potencialment terapèutiques.

dosi terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Quantitat òptima d’un remei perquè produeixi l’efecte desitjat. En les persones, hom la fixa per a un individu de 65 kg. El quocient entre la dosi terapèutica i la DL50 és l’índex terapèutic.
Sin. compl.: dosi eficaç

fibrinòlisi terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Utilització d’agents fibrinolítics (estreptocinasa, urocinasa, activador tissular del plasminogen, prourocinasa, complex acetilat estreptocinasa-plasminogen) en el tractament de les trombosis arterials o venoses.

fisioterapèutic | fisioterapèutica adj.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
en physiotherapeutic adj.
es fisioterapéutico | fisioterapéutica adj.

higiene terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
infermeria
medicina preventiva i salut pública
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aplicació de les normes de vida higiènica al tractament de les malalties.

iridectomia terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
oftalmologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Iridectomia practicada per a tractar una malaltia ocular.

prova terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Administració d’una determinada medicació en un cas sospitós de malaltia guarible per aquella medicació.

relació terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Fracció de la dosi letal mínima d’un fàrmac que és efectiva terapèuticament.

teleoterapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Psicoteràpia per suggestió.