Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 56 (559 registres)
veureabocament de terra a mar (DCA)
 residus
veureaigua subterrània (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureaigua subterrània (DGEOL)
 hidrogeologia
veureaigua subterrània (VMCS)
 atmosfera i aigua del sòl
veureaigua subterrània (ATGC)
 geografia
veureaigua subterrània (DCA)
 geologia
veureaigües subterrànies (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veurealtura lliure sobre el terra (VOCAUTO)
veureAmics de la Terra (DCA)
 ciències polítiques
veureaterrament (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
Cerca terra a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abocament de terra a mar m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament, directe o indirecte, per mitjà de l’activitat humana, al medi marí que pot perjudicar la vida o els usos legítims dels mars.
en land to sea disposal subst.
es vertido de tierra a mar m.
fr déversement à la mer m.

aigua subterrània c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

aigua subterrània f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Aigua de qualsevol mena situada a sota la superfície del sòl, que ocupa les cavitats i espais subterranis de les roques: els espais intergranulars o porositats, diàclasis, plans d’esquistositat, d’estratificació, etc. El seu origen pot ésser l’aigua juvenil o l’aigua meteòrica, segons si procedeix de la profunditat magmàtica o de les precipitacions; també hi ha l’aigua connata, que és l’aigua retinguda pel sediment en el moment de dipositar-se.
Ant.: aigua superficial f.
en ground water, subterranean water
es agua subterránea
fr eau souterraine

aigua subterrània c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i aigua del sòl
en groundwater subst.
es agua subterránea c. nom. f.
fr eau souterraine c. nom. f.

aigua subterrània c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aigua que es troba entre les roques del sòl i del subsòl, és a dir, en la capa freàtica.

aigua subterrània f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Aigua que es troba sota la superfície de la Terra; després d’haver-se infiltrat a través de les roques permeables, s’acumula i omple els porus i les esquerdes de les roques i forma aqüífers. L’aigua subterrània és un recurs natural de primer ordre (constitueix el 95 % de les reserves d’aigua dolça) i és altament vulnerable a la sobreexplotació i a la contaminació procedent dels usos agrícoles, urbans i industrials.
en ground water subst., subterranean water subst.
es agua subterránea f.
fr eau souterraine f.

aigües subterrànies c. nom. f. pl.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

altura lliure sobre el terra c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en ground clearance subst.
es altura libre sobre el suelo c. nom. f.

Amics de la Terra n. pr. m. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Organització ecologista internacional fundada l’any 1971 amb seu a Amsterdam, i present als Països Catalans, els objectius de la qual són la conservació, la restauració i l’ús racional dels recursos de la Terra, amb membres representants de països industrialitzats i de països no industrialitzats que tenen una organització autònoma.
en Friends of the Earth International n. pr. pl.
es Amigos de la Tierra n. pr. m. pl.
fr Amis de la Terre n. pr. m. pl.

aterrament m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Fet artificialment.
V.: enterrossament1 m.