Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureterral (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureterral (DPESCA)
 pesca
veureterral (ATGC)
 geografia
veureterraler | terralera (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurevent terral (DPESCA)
 pesca
Cerca terral a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

terral m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Terrer d’on els rajolers treuen la terra per a fer les rajoles, les teules, etc.
V.: argiler m.

terral m.
Diccionari de pesca
pesca
Vent fluix que bufa des de terra en direcció a la mar i que sol aparèixer de nit i d’alba pel diferencial de temperatura entre els dos medis.
Sin.: vent terral m.
es terral m., viento terral m.

terral m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Brisa que bufa a la nit de terra cap a mar perquè durant aquest temps la primera està més freda que el segon.
Sin. compl.: vent serralenc c. nom. m.

terraler | terralera m. i f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Persona que treu la terra del terral per a la rajoleria.
es barrero

vent terral m.
Diccionari de pesca
pesca
Vent fluix que bufa des de terra en direcció a la mar i que sol aparèixer de nit i d’alba pel diferencial de temperatura entre els dos medis.
Sin.: terral m.
es terral m., viento terral m.