Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (86 registres)
veurecaire de terrassa (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurecapacitat d’una terrassa (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredisseny d’una terrassa (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureescarpament de terrassa (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureescarpament de terrassa (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurenivell de terrassa (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veuresecció transversal d’una terrassa (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuretalús de terrassa (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureterrassa (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureterrassa (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca terrassa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

caire de terrassa m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Part externa d’una terrassa on s’articulen les superfícies de la plataforma amb la del talús.
en terrace edge
es borde de terraza
fr rebord de terrasse

capacitat d’una terrassa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En el context de la conservació de sòls i aigües, quantitat màxima d’aigua que pot emmagatzemar el canal d’una terrassa (terrassa d’absorció) o que pot desguassar el canal d’una terrassa (terrassa de desguàs).
En projectar una terrassa, d’acord amb les característiques de les pluges i l’àrea de captació de la terrassa, es calcula que la probabilitat que es produeixin desbordaments per a un període de retorn determinat sigui baixa.
En les terrasses d’absorció, se suposa que el volum total d’aigua d’escolament rebuda es reparteix uniformement al llarg de tot el canal; s’expressa en litres o metres cúbics per metre lineal de canal, o en litres o metres cúbics per metre quadrat de canal. En les terrasses de desguàs, s’expressa en litres per segon o en metres cúbics per segon i correspon al volum màxim d’aigua (escolament crític) que s’espera que passi per unitat de temps pel tram final de la terrassa, per a un període de retorn determinat.
V.: escolament m., terrasses d’absorció c. nom. f. pl., terrasses de desguàs c. nom. f. pl.
en bank capacity
es capacidad de una terraza
fr capacité d’une banquette
gl capacidade dunha terraza
pt capacidade de um terraço

disseny d’una terrassa c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Projecte per a la construcció d’una terrassa per a la conservació de sòls i aigües.
Els factors que cal tenir en compte són els següetns: pendent del vessant, característiques del sòl, model de conreu, tipus de maneig, condicions climàtiques (règim de pluges) i requeriments de manteniment.
Els paràmetres que cal establir o calcular són els següents: tipus de terrassa, característiques hidràuliques, separació entre terrasses (distància vertical i distància horitzontal), pendent i longitud.
V.: separació entre terrasses c. nom. f., terrassa f.
en design of a terrace
es diseño de una terraza
fr projet d’une terrasse
gl deseño dunha terraza
pt desenho de um terraço

escarpament de terrassa m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Talús de terrassa.
en terrace scarp
es escarpe de terraza
fr escarpement de terrasse

escarpament de terrassa c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Talús que limita la part externa d’una terrassa fluvial.
en terrace scarp
es escarpe de terraza
fr escarpement de terrasse
gl escarpe de terraza

nivell de terrassa m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Superfície d’una terrassa el nivell de la qual correspon a un antic perfil fluvial.
en terrace level
es nivel de terraza
fr niveau de terrasse

secció transversal d’una terrassa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Intersecció d’una terrassa amb un pla perpendicular al seu eix.
Els elements geomètrics de què consta una secció transversal d’una terrassa són els següents: 1) talús superior (en anglès, upper slope, riser, front cut slope, upstream excavation batter o cut slope), que és el resutat de l’excavació i que enllaça per una banda amb el vessant d’aigües amunt i per l’altra amb el fons de la terrassa; 2) canal o fons (en anglès, channel o channel floor), que crea una superfície (horitzontal o amb una lleugera inclinació) i enllaça amb el límit inferior o cavalló que tanca la terrassa; 3) cavalló (en anglès, terrace ridge), que constitueix el llom inferior que reté l’aigua, format per un talús interior (en anglès, front slope o uphill batter) a la part d’aigües amunt i un talús exterior (en anglès, back slope, back cut slope, outside face, riser o downhill batter), que enllaça amb el vessant d’aigües avall.
La geometria de la secció transversal defineix els diferents tipus de terrasses per al control de l’erosió.
V.: talús d’un canal c. nom. m., terrassa f.
en terrace cross section
es sección transversal de una terraza
fr section transversale d’une terrace
gl sección transversal dunha terraza
pt seção transversal de um terraço

talús de terrassa m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Escarpament format a sota el caire d’una terrassa, el qual mira cap a la vall.
Sin. compl.: escarpament de terrassa m.
en terrace bluff, terrace slope
es talud de terraza
fr abrupt de terrasse, talus de terrasse

terrassa f.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
Vegeu la figura E.
Sin. compl.: terrasseta f.
es terraza f.

terrassa f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Forma esglaonada de relleu constituïda per un replà topogràfic adossat al vessant d’una vall fluvial o lacustre i limitat a la part externa per un talús o escarpament que domina el fons o un nivell inferior, la qual pot ésser erosiva o estar recoberta per un dipòsit d’arrossegalls.
V.: plataforma3 f., relleu tabular m.
V. t.: terrassa fluvial f.
2. En alpinisme, relleix pla i horitzontal en una paret.
3. Gruix o munt de terra.
en terrace
es terraza
fr terrasse