Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureaterratge (NOV)
 enginyeria
veurepista d’aterratge (ATGC)
 geografia
veurepista d’aterratge (NOV)
 enginyeria
veureterratge (DJC)
 dret civil
veureterratger | terratgera (DJC)
 dret
Cerca terratge a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aterratge m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 14 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 91 de la segona sèrie.
es aterrizaje m.
fr aterrissage m.
it atterraggio m., atterramento m.

pista d’aterratge c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Obra que pot assolir un gran perfeccionament, destinada a proporcionar a les aeronaus un lloc propici i segur per a l’elevació i el descens.

pista d’aterratge c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 93 de la segona sèrie.

terratge m.
Diccionari jurídic
dret civil
Contracte en virtut del qual es pacta la cessió d’un erm per a conrear-lo a canvi del pagament amb una proporció variable dels productes obtinguts.
V. t.: arrendament amb finalitats de conservació del patrimoni natural c. nom. m., arrendament per a pastures c. nom. m., arrendament rústic1 c. nom. m., boïga f., contracte d’eixermada c. nom. m., contracte d’integració c. nom. m., contracte de conreu c. nom. m., fogatge1 m., masoveria f., parceria2 f., quèstia f., sòcita f.
es terraje, terrazgo

terratger | terratgera m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Conrador o conradora que paga terratge.
es terrazguero | terrazguera