Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (54 registres)
veureacreció terrestre (DGEOL)
 estructura de la terra
veurealbedo terrestre (DCA)
 física
veureaplatament terrestre (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofísica
veurecamp magnètic terrestre (DGEOL)
 geofísica
veurecontracte de transport terrestre (DJC)
 documentació jurídica
 dret mercantil
veureConveni per a la prevenció de la contaminació marina d’origen terrestre (DCA)
 ciències polítiques
veurecrosta terrestre (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofísica
veurecrosta terrestre (ATGC)
 geografia
veurecrosta terrestre (DCA)
 geologia
veuredieta terrestre (AQQ)
 química
Cerca terrestre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acreció terrestre f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
Procés relacionat amb la hipòtesi d’acreció sobre la formació de la Terra, segons el qual s’hauria produït una aglomeració de matèria exterior (planetesimals, meteorits, asteroides), per efecte de l’atracció newtoniana a partir d’un nucli inicial.
V. t.: hipòtesi dels planetesimals f.
es acreción terrestre
fr accrétion terrestre

albedo terrestre m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
L’albedo global del conjunt format per la Terra i l’atmosfera.
en albedo of the Earth subst.
es albedo de la Tierra m.
fr albédo de la Terre m.

aplatament terrestre m.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofísica
En geodèsia, relació de la diferència del radi equatorial (a), o semieix major, i el radi polar (b), o semieix menor, amb el radi equatorial: Ap = (a-b)/a = 1/297, segons les mesures preses i admeses al congrés de geodèsia de Madrid (1924), en què (a) = 6.378.388 m i (b) = 6.356.909 m. Actualment, la Terra no és considerada un el·lipsoide rígid sinó elàstic, és a dir, un geoide.
en flattening, oblateness
es achatamiento, aplastamiento
fr aplatissement

camp magnètic terrestre m.
Diccionari de geologia
geofísica
Camp geomagnètic.
en magnetic field of the Earth
es campo magnético terrestre
fr champ magnétique terrestre

contracte de transport terrestre c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret mercantil
Contracte mitjançant el qual hom es compromet, a canvi d’un preu fixat, a traslladar d’un lloc a un altre mercaderies o persones.
es contrato de transporte terrestre

Conveni per a la prevenció de la contaminació marina d’origen terrestre n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a París (França) el 4 de juny de 1974 i en vigor des del 6 de maig de 1978, a través del qual les parts contractants es comprometen a realitzar actuacions per tal de prevenir la contaminació marina generada per fonts terrestres. El seu àmbit d’aplicació és l’oceà Àrtic i l’Atlàntic a partir dels 36° de latitud nord i entre els 42° de longitud oest i els 51° de longitud est, i exclou tant el mar Bàltic com el Mediterrani. L’any 1992 va ser substituït pel Conveni per a la protecció del medi marí de l’Atlàntic nord-est.
Sin. compl.: Conveni de París2 n. pr. m.
en Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-based Sources n. pr.
es Convenio para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre n. pr. m.
fr Convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique n. pr. f.

crosta terrestre f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofísica
Escorça terrestre.

crosta terrestre c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Superfície del planeta Terra.

crosta terrestre f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Escorça terrestre.
Sin. pref.: escorça terrestre f.
en earth’s crust subst.
es corteza terrestre f.
fr croûte terrestre f.

dieta terrestre c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en terrestrial diet subst.