Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureanimal testimoni (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinària
veuredonar testimoni (DJC)
 dret
veuredonar testimoniatge (DJC)
 dret
veureestendre testimoni (DJC)
 dret
veurefals testimoni (DJC)
 dret penal
veureinterrogatori de testimonis (DJC)
 dret processal
veureinvalidar testimonis (DJC)
 dret
veurerecuperació de testimoni (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurerelleu testimoni (ATGC)
 geografia
veuretestimoni (ATGC)
 geografia
Cerca testimoni a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

animal testimoni m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
veterinària
Animal d’experimentació bacteriològica que no ha estat infectat mai, ni naturalment ni artificial.
Sin. compl.: animal normal

donar testimoni c. v.
Diccionari jurídic
dret
Testificar2.
Ex.: M’han citat per donar testimoni del que vaig veure al banc.
Sin. pref.: testificar2 v. tr.
es dar testimonio

donar testimoniatge c. v.
Diccionari jurídic
dret
Testificar2.
Ex.: Ha donat testimoniatge en el judici en què s’acusa el seu veí.
Sin. pref.: testificar2 v. tr.
es dar testimonio

estendre testimoni c. v.
Diccionari jurídic
dret
Posar per escrit l’instrument que dona fe d’un fet.
Ex.: El notari ha d’estendre testimoni si així ho sol·licita l’exhibent.
es expedir testimonio

fals testimoni c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que consisteix a violar el deure de veracitat que tenen l’obligació d’observar els testimonis, els perits i els intèrprets davant els jutges i dels tribunals.
Sin. compl.: perjuri m.
es falso testimonio

interrogatori de testimonis c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Prova testifical.
Sin. pref.: prova testifical c. nom. f.
es interrogatorio de testigos, prueba testifical

invalidar testimonis c. v.
Diccionari jurídic
dret
Al·legar contra testimonis assenyalant defectes per a censurar-los.
Ex.: La defensa ha invalidat dos dels cinc testimonis proposats.
es tachar testigos

recuperació de testimoni f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Llargària d’un testimoni de sondatge en relació amb la llargada total de l’interval de roca perforada, expressada en percentatge. La recuperació incompleta és sovint deguda a fenòmens de dissolució o de desfeta en roca incoherent, com a les sorres i les argiles, les llicorelles o les sals solubles.
en core recovery
es recuperación de testigo
fr récupération de carotte

relleu testimoni c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Part d’un relleu que conserva característiques d’una època anterior quan la resta ha sofert canvis notables.

testimoni m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Puig, muntanya, etc., que persisteix èpoques molt llunyanes, mentre que la resta del paisatge ha estat erosionat.
2. A la comarca d’Osona, turó de margues de la plana de Vic que sobresurt per dessobre el mantell de boira que a l’hivern cobreix la plana.