Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (98 registres)
veureacreció continental (DGEOL)
 estructura de la terra
 tectònica: geologia estructural
veureaigües continentals (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 hidrogeologia
veureaigües continentals (DPESCA)
 pesca
veureaigües continentals1 (VOCFOR)
 pesca continental
veureaigües continentals (DCA)
 geologia
veureaigües continentals2 (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureaigües epicontinentals (DCA)
 geografia
veureàrea continental (DGEOL)
 estructura de la terra
 geomorfologia: geomorfologia general
veurecadena intracontinental (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecadena pericontinental (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca tinent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acreció continental f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
tectònica: geologia estructural
1. Hipòtesi proposada per J. Dana segons la qual hi hauria un creixement lateral dels continents per l’adjunció de material procedent de les orogènesis successives a partir d’un nucli original continental.
2. Construcció d’escorça continental en una zona de subducció per l’addició de material procedent d’origen continental o la sedimentació acumulada a la fossa oceànica veïna (trench); en general, romanen molt deformats.
en continental accretion
es acreción continental
fr accrétion continentale

aigües continentals f. pl.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
hidrogeologia
Conjunt de les aigües que hom troba a les terres emergides, superficials o subterrànies, el qual constitueix l’objecte d’estudi en hidrologia continental, i del que són excloses les aigües marines que fan intrusió arran del litoral.
en continental water, inland water
es aguas continentales, aguas de tierra adentro
fr eaux continentales

aigües continentals f. pl.
Diccionari de pesca
pesca
Masses líquides, d’origen natural o artificial, formades per aigües dolces superficials o subterrànies, procedents generalment de les precipitacions.
Sin. compl.: aigües superficials f. pl.
es aguas continentales f. pl., aguas superficiales f. pl.

aigües continentals1 c. nom. f. pl.
Vocabulari forestal
pesca continental
Sin. compl.: aigües dolces c. nom. f. pl.

aigües continentals f. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Aigües que corren o es queden acumulades a la superfície dels continents o bé es filtren i passen a ser subterrànies (per oposició a aigües marines).
V. t.: aigües marines f. pl.
en continental waters subst. pl.
es aguas continentales f. pl.
fr eaux continentales f. pl.

aigües continentals2 c. nom. f. pl.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

aigües epicontinentals f. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Aigües superficials.
Sin. pref.: aigües superficials f. pl.
en epicontinental water subst.
es aguas epicontinentales f. pl.
fr eaux épicontinentales f. pl.

àrea continental f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geomorfologia: geomorfologia general
Plataforma de primera magnitud terrestre, constituïda per roques relativament lleugeres i que es manté per damunt el nivell general de la litosfera; engloba els continents i els marges continentals.
en continental area
es área continental
fr aire continentale

cadena intracontinental f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Cadena desenvolupada a la part consolidada de l’escorça terrestre o els cratons, caracteritzada per les deformacions del sòcol i de la cobertora sedimentària. Pot tenir un estil de cadena de fons.
Sin. compl.: cadena intracratònica f.
es cadena intracontinental
fr chaîne intracontinentale

cadena pericontinental f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Cadena desenvolupada a la vora externa d’un continent i a partir d’una escorça continental, d’una escorça oceànica o de totes dues alhora.
Sin. compl.: cadena pericratònica f.
es cadena pericontinental
fr chaîne péricontinentale