Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1.578 (15.776 registres)
veure1,6-difosfat de fructosa (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
veure17-cetosteroides (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
veure2,4,6-trinitrotoluè (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 química
veure6-fosfat de fructosa (DEM)
 química
veure6-mercaptopurina (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
 immunologia
 oncologia i radioteràpia
veurea l’efecte que pertoca (DJC)
 dret
veurea l’entorn de1 (DJC)
 dret
veurea l’entorn de2 (DJC)
 dret
veurea títol precari (DJC)
 dret
veurea topar (LMC)
 construcció
Cerca to a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

1,6-difosfat de fructosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
Intermediari fonamental de la glicòlisi cel·lular.
Sin. compl.: èster de Harden-Young, fructosa-1,6-difosfat

17-cetosteroides m. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
Cetosteroides andrògens de 19 àtoms de carboni que tenen un grup carbonil en posició 17. Són formats a l’escorça suprarenal a partir del cortisol i en el testicle a partir de la testosterona. Ultra llur funció andrògena, intervenen en el metabolisme dels pròtids, del clor, del sodi i del potassi. Són eliminats per l’orina en quantitats que oscil·len entre 13 i 18 mg diaris en l’home i entre 7 i 10 mg en la dona. La valoració dels 17-cetosteroides urinaris permet d’estudiar les funcions testicular, corticosuprarenal i hipofítica.

2,4,6-trinitrotoluè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TNT
altres disciplines mèdiques/sanitàries
química
Derivat trinitrat del toluè, altament explosiu, de fórmula C7H5N3O6. Entre els obrers que intervenen en la seva fabricació pot provocar alteracions hemàtiques, i també irritacions cutànies i digestives.
Sin. compl.: trilita

6-fosfat de fructosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Èster de Neuberg, monofosfat de fructofuranosa.
Sin. compl.: èster de Neuberg, fructosa-6-fosfat

6-mercaptopurina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
immunologia
oncologia i radioteràpia
Derivat de la purina, de fórmula C5H4N4S. Actua per mecanisme competitiu enfront de la 6-aminopurina (adenina) i inhibeix la síntesi dels àcids nucleics. Ateses les seves propietats antibiòtiques i citostàtiques, és emprat com a quimioteràpic per a guarir certes varietats de leucosis i de tumors. Té també propietats immunosupressores.
Sin. compl.: 6-purinatiol

a l’efecte que pertoca loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A l’efecte corresponent.
Ex.: S’acorda la notificació d’aquesta multa als interessats a l’efecte que pertoca.
Sin. pref.: a l’efecte corresponent loc. adv.
es a los efectos pertinentes

a l’entorn de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a.
Ex.: Els advocats van discutir tot el dia a l’entorn del mateix tema.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es a propósito de, entorno a

a l’entorn de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Prop de1 i prop de2.
Ex.: Van acabar de declarar a l’entorn de les dues.
Sin. pref.: prop de1 loc. prep., prop de2 loc. prep.
es aproximadamente, del orden de, más o menos

a títol precari loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Que, prestat o concedit a algú, ha de ser tornat o lliurat a qui ho ha prestat o cedit.
Ex.: L’ajuntament ens ha concedit l’ús a títol precari d’una de les seves sales.
es a precario

a topar adv.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Stoßverbindung, Stumpfverbindung
en end to end
es a tope
fr bout à bout