Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (58 registres)
veureatoll (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veureatoll de plataforma (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veureatoll de seca (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurebatolla (VOCFOR)
 fruits i rama
veurebatolla (DAGRIC)
 agricultura
veurebatollar (VOCFOR)
 fruits i rama
veurebatollar (DAGRIC)
 agricultura
veurebatolles (DAGRIC)
 agricultura
veurebomba entortolligada (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurecamp de rostoll (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca toll a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atoll m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Illa de les mars tropicals (entre 25 °N i 25 °S), de forma anular, constituïda per esculls coral·lins que formen un cinyell que encercla una llacuna central d’aigües marines somes (< 30 m), la qual pot ultrapassar els 60 km de diàmetre. El cinyell sol deixar uns canals navegables; la part externa de l’atoll és molt abrupta, pot assolir els 45° de pendent; el cinyell coral·lí (fr. platier, angl. coral reef flat), però, té una alçada molt petita sobre el nivell de la mar, només n’aflora la cresta externa de lithothamnium i les platges de sorres més o menys consolidades; dins la llacuna hi solen haver alguns illots sorrencs, els pinacles i els faros; el conjunt de l’illa constitueix una plataforma d’escull (o de bioherm), lleugerament emergent, de morfologia dissimètrica causada per l’onatge de tempesta i els corrents dominants. La formació dels atolls és regulada pels moviments de subsidència i per les oscil·lacions eustàtiques. Hom distingeix els atolls anulars dels que presenten al seu interior afloraments o illes de roques antigues, o volcàniques.
Sin. compl.: atol m., escull anular m.
en atoll
es atolón
fr atoll, attoll

atoll de plataforma m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Pseudoatoll.
en shelf atoll
es atolón en plataforma
fr atoll en plate-forme

atoll de seca m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Pseudoatoll.
en bank atoll
es atolón de bajío
fr atoll de banc

batolla f.
Vocabulari forestal
fruits i rama
es vara f.
fr gaule f.

batolla f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Bastó gran que serveix per moure les branques dels arbres i fer caure els fruits.
es vara f.

batollar v. tr.
Vocabulari forestal
fruits i rama
Sin. compl.: batre2 v. tr.
es varear v. tr.
fr gauler v. tr.

batollar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Fer caure amb cops i moviments de la batolla els fruits d’alguns arbres.
es batojar v. tr., varear v. tr.

batolles f. pl.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Conjunt de dos bastons units per una corda o corretja que serveix per batre.
Sin.: vergueres f. pl.
es mayal m.

bomba entortolligada f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bomba piroclàstica que pren la forma d’una corda espiral o entortolligada, trenada o enroscada.
en twisted bomb
es bomba enroscada
fr bombe de ponce

camp de rostoll c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Conjunt de terres que han quedat amb rostoll i que acostumen a ser pasturades pel bestiar oví o caprí fins que es llauren. La seva alçària depèn de l’alçària de la barra de tall de la segadora.
V.: rostoll m., guaret m.
en stubble field
es rastrojera
fr chaume
gl restreba, restrolleira, restolleira
pt campo com restolho, campo com palhada