Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (146 registres)
veurea l’entorn de1 (DJC)
 dret
veurea l’entorn de2 (DJC)
 dret
veureal seu torn (DJC)
 dret
veureangina de Tornwald (DEM)
 otorinolaringologia
 semiologia
veureaprofitament per torns de béns immobles (DJC)
 dret civil
veurecable de retorn (GLOSCOR)
veurecarro de torn (DAGRIC)
 agricultura
veurecefalĂ lgia associada amb trastorns intracranials no vasculars (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 neurologia
 semiologia
veurecomunitat especial per torns (DJC)
 dret civil
veurecondicions de contorn (VMCS)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
Cerca torn a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a l’entorn de1 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Pel que fa a.
Ex.: Els advocats van discutir tot el dia a l’entorn del mateix tema.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es a propĂłsito de, entorno a

a l’entorn de2 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prop de1 i prop de2.
Ex.: Van acabar de declarar a l’entorn de les dues.
Sin. pref.: prop de1 loc. prep., prop de2 loc. prep.
es aproximadamente, del orden de, más o menos

al seu torn loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Per ordre successiu i alternat.
Ex.: Atendrem cadascĂş al seu torn.
Sin. compl.: quan li correspongui en. fras.
es a su vez

angina de Tornwald f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
semiologia
Cadarn retronasal crònic localitzat especialment al lòbul medià de l’amígdala faríngia.

aprofitament per torns de béns immobles c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Modalitat d’allotjament en què una persona adquireix el dret d’ús exclusiu d’un allotjament de vacances durant un nombre determinat de setmanes a l’any; com a mínim, d’una.
Sin. compl.: multipropietat f.
V. t.: comunitat especial per torns c. nom. f.
es aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles

cable de retorn c. nom. m.
Glossari de corrosiĂł
de StromrĂĽckleitungskabel n.
en return cable subst.
es cable (para corriente) de retorno c. nom. m.
fr câble de drainage c. nom. m.

carro de torn m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Carro utilitzat per transportar bótes, amb rodes grosses i proveït d’unes cadenes per alçar els bocois per l’acció d’un torn.

cefalĂ lgia associada amb trastorns intracranials no vasculars f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Cefalàlgia que apareix per augment de la pressió intracranial com en la hidrocefàlia hipertensiva o en la síndrome d’hipertensió intracranial benigna per hipotensió liquoral.

comunitat especial per torns c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Comunitat entre dues persones o més que tenen dret a gaudir d’un bé, amb caràcter exclusiu, i per unitats temporals discontínues i periòdiques.
es comunidad especial por turnos

condicions de contorn c. nom. f. pl.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en boundary conditions subst. pl.
es condiciones de contorno c. nom. f. pl.
fr conditions de contour c. nom. f. pl.