Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (95 registres)
veureallau de torrent (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veureatorrentar-se (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureatorrentar-se (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
veureboll de torrent (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecap de torrentada (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecarst de torrelles (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
 geomorfologia estructural
veureCatà de la Torre i Martí, Ramon Maria (DJC)
 biografia
veurecistorrea (DEM)
 semiologia
 urologia
veureconca torrencial (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veurecorrecció de torrents1 (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Cerca torre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

allau de torrent c. nom. f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

atorrentar-se v. pron.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

atorrentar-se v. pron.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
Esdevenir torrent.

boll de torrent m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Palet de riera (Mallorca).
V.: còdol m.

cap de torrentada m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Part frontal de les primeres aigües d’una torrentada.
V. t.: cap de rierada m.

carst de torrelles m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
geomorfologia estructural
Relleu càrstic tropical humit format per una plana càrstica al·luvial que recobreix un carst molt evolucionat, de la qual emergeixen les torrelles (o hums, pepinos, torres, cúpules, mogotes, etc.) de parets verticals, molt carstificades, que poden atènyer més d’un centenar de m d’alçada.
Sin. compl.: turmkarst m.
V. t.: carst de dolines m.
en pinnacle karst, tower karst
es carst de mogotes, carst de pepinos, carst de torrecillas
fr karst à tourelles

Catà de la Torre i Martí, Ramon Maria n. pr. m.
Diccionari jurídic
biografia

cistorrea f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
urologia
Emissió d’abundosa secreció mucosa per l’orina deguda a una inflamació catarral de la mucosa de la bufeta urinària.
Sin. compl.: cistirrea

conca torrencial c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

correcció de torrents1 c. nom. f.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
en torrent control subst.