Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureconca torrencial (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureerosió torrencial (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureerosió torrencial (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 geomorfologia: geomorfologia general
veurehidrologia torrencial (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veurellit torrencial (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veuremòdul de torrencialitat (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veurerambla torrencial (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 geomorfologia: geomorfologia general
veuretorrencial (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veuretorrencial (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
veuretorrencial (ATGC)
 geografia
Cerca torrencial a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conca torrencial c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

erosió torrencial c. nom. f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
fr érosion en ravine c. nom. f.

erosió torrencial f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
geomorfologia: geomorfologia general
Erosió produïda per l’aigua d’un torrent.
en torrential erosion
es erosión torrencial
fr érosion torrentielle

hidrologia torrencial c. nom. f.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial

llit torrencial c. nom. m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial

mòdul de torrencialitat c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

rambla torrencial f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
geomorfologia: geomorfologia general
Rambla de pendent fort i irregular que neix a poca alçada, té, com els torrents, un engorjat estret i presenta rierades o crescudes atorrentades, tot i que només duu aigua els dies de pluja. S’hi manifesten fenòmens de transport i sedimentació de gran intensitat.
V. t.: riera f.
es rambla torrencial

torrencial adj.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial

torrencial adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
1. Dit del curs d’aigua que té el caràcter d’un torrent.
2. Causat per l’acció d’un corrent d’aigua impetuós.
en torrential
es torrencial
fr torrentiel

torrencial adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Dit de la impetuositat d’un torrent en les seves crescudes.
2. En relació amb la pluja, de gran magnitud.
Ex.: Pluges torrencials.