Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veuredispositiu intrauterí (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 obstetrícia i ginecologia
veureembaràs extrauterí d’Albertin (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
veureendocarditis intrauterina (DEM)
 cardiologia
 obstetrícia i ginecologia
 semiologia
veureespai triangular de Trautmann (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureextrauterí -ina (DEM)
 conceptes generals i de suport
 obstetrícia i ginecologia
veurefractura intrauterina (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
veureherpes intrauterí (DEM)
 embriologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 obstetrícia i ginecologia
veureimmunitat intrauterina (DEM)
 immunologia
 obstetrícia i ginecologia
veureinseminació intrauterina (VOCBIOREP)
 biologia
veureinseminació intrauterina (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca traüt a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

dispositiu intrauterí m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: DIU
material mèdic i ortopèdic
obstetrícia i ginecologia
Dispositiu contraceptiu consistent en una peça de plàstic o metàl·lica de forma espiral, de T, triangular, etc., que hom col·loca a l’interior de la cavitat uterina.

embaràs extrauterí d’Albertin m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
Varietat d’embaràs ectòpic que evoluciona com una salpingitis aguda.

endocarditis intrauterina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
obstetrícia i ginecologia
semiologia
Bé que no ha estat demostrada, hom suposa que pot ésser la causa d’algunes cardiopaties congènites.

espai triangular de Trautmann m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Àrea de l’os temporal limitada pels sins venosos sigmoide i petrós superior i per una tangent que passés pel conducte semicircular posterior.

extrauterí -ina adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
obstetrícia i ginecologia
Fora de l’úter.

fractura intrauterina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
Fractura que es produeix en un o més ossos del fetus durant l’embaràs.

herpes intrauterí m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
microbiologia i patologia infecciosa
obstetrícia i ginecologia
Infecció herpètica del fetus pel virus de l’herpes simple, originada per via transplacentària (virèmia materna) o bé ascendent (virus herètics presents al coll uterí matern), que es manifesta per microcefàlia, microoftàlmia, encefalitis, corioretinitis, calcificacions cerebrals i retard mental, associades amb lesions hipotètiques cutànies.

immunitat intrauterina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
obstetrícia i ginecologia
Immunitat passiva present en el fetus deguda al pas de la IgG materna a través de la placenta i immunitat activa adquirida les últimes setmanes de gestació.
Sin. compl.: immunitat placentària

inseminació intrauterina c. nom. f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en intrauterine insemination subst.
es inseminación intrauterina c. nom. f.

inseminació intrauterina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Inseminació artificial en què l’esperma és dipositada a l’úter. És el mètode més usat actualment d’inseminació artificial; cal una preparació especial de l’esperma.