Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureaccident vascular transitori (DEM)
 angiologia
 neurologia
veureamnèsia transitòria (DEM)
 angiologia
 neurologia
 traumatologia i ortopèdia
veurebacterièmia transitòria (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecontrast transitori (VPCA)
veurecoxitis transitòria (DEM)
 reumatologia
 semiologia
 traumatologia i ortopèdia
veuredisposició transitòria (DJC)
 dret públic
veurehipogammaglobulinèmia transitòria (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
 pediatria
 semiologia
veurehipogammaglobulinèmia transitòria de la infància (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
 pediatria
 semiologia
veurehipotensió ortostàtica transitòria (DEM)
 cardiologia
 semiologia
veureincontinència transitòria (DEM)
 geriatria
 semiologia
 urologia
Cerca transitori a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accident vascular transitori m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
Accident vascular cerebral que dura menys de 24 hores, habitualment d’origen isquèmic, i que constitueix el 10-25 % de tots els accidents vasculars cerebrals.
Sin. compl.: ictus cerebral transitori, isquèmia cerebral transitòria

amnèsia transitòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
traumatologia i ortopèdia
Amnèsia anterògrada passatgera que es presenta en l’epilèpsia temporal i en l’ictus amnèsic. L’epilèpsia temporal pot adoptar, especialment en malalts senils i arterioscleròtics, una forma purament amnèsica, amb successió o reiteració freqüent de crisis amnèsiques curtes, estereotipades, d’alguns minuts de durada, acompanyades generalment de desorientació temporospacial. És semblant a l’amnèsia consecutiva a l’electroxoc. L’ictus amnèsic és un quadre clínic freqüent i benigne, caracteritzat per un eclipsi o una suspensió molt especial de l’activitat mnemònica, consistent en l’aparició sobtada, després d’un xoc emocional o com a summitat d’un període d’esgotament nerviós, d’una amnèsia instantània total, amb impossibilitat de captar els esdeveniments que se succeeixen i els estímuls ambientals. Aquesta amnèsia anterògrada total s’acompanya sovint d’una amnèsia retrògrada que abasta les hores precedents a l’inici del procés, però, a vegades, també els dies o les setmanes anteriors. No obstant això, la memòria immediata és normal, no hi ha desorientació temporospacial, ni fabulacions, ni reconeixements falsos i la conducta del malalt és plenament adaptada, llevat d’una certa perplexitat ansiosa. El procés dura de 4 a 6 hores i, després, sobtadament o imperceptible, es restaura l’activitat mnemònica normal. L’ictus amnèsic pot ésser essencial o provocat per una isquèmia vertebrobasilar.
Sin. compl.: ictus amnèsic

bacterièmia transitòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Presència de bacteris viables a la sang durant un espai de temps curt, generalment d’hores, després d’un traumatisme, d’una extracció dental o d’un altre tipus de manipulació iatrogènica.

contrast transitori c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en transient contrast subst.

coxitis transitòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
reumatologia
semiologia
traumatologia i ortopèdia
Coxitis que afecta els adults joves o d’edat mitjana, especialment del sexe masculí, però que també pot presentar-se en dones gestants. Es caracteritza per una impotència funcional greu i una osteoporosi radiològica amb conservació de la interlínia articular, que es guareix espontàniament en un període de dos a sis mesos. La gammagrafia demostra una hipercaptació de l’isòtop emprat abans de l’aparició de l’osteoporosi radiològica. La causa és desconeguda, però té molta semblança amb la distròfia reflexa.
Sin. compl.: osteoporosi transitòria del maluc

disposició transitòria c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Part d’una norma jurídica que estableix aspectes temporals per a facilitar la transició entre la regulació aplicable de la norma anterior i l’entrada en vigor de la nova.
V. t.: disposició addicional c. nom. f., disposició derogatòria c. nom. m., disposició final c. nom. f.
es disposición transitoria

hipogammaglobulinèmia transitòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
immunologia
pediatria
semiologia
Forma primària d’immunodeficiència que es prolonga més que la hipogammaglobulinèmia fisiològica i és deguda a una insuficient maduració del teixit limfàtic.

hipogammaglobulinèmia transitòria de la infància f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
immunologia
pediatria
semiologia
Deficiència que es presenta rarament entre el 3r i el 6è mes de vida, quan les immunoglobulines transmeses per la mare han estat catabolitzades i encara no és suficient la síntesi pròpia.

hipotensió ortostàtica transitòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
Hipotensió que és produïda per un descens brusc de la pressió arterial en passar del decúbit a l’ortostatisme o després d’una llarga estona d’estar dempeus immòbil en posició fixa.

incontinència transitòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
geriatria
semiologia
urologia
Incontinència urinària esporàdica i reversible que es presenta en persones d’edat per diverses causes: infecció urinària, uretritis i vaginitis atròfiques, impactació fecal, trastorns psicològics, ús de determinats medicaments (tranquil·litzants, anticolinèrgics, antagonistes del calci).