Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veuredelicte contra els drets dels treballadors (DJC)
 dret penal
veureEstatut dels treballadors (DJC)
 documentació jurídica
 dret del treball i de la seguretat social
veurefal·làcia de l’empobriment dels treballadors (FONECO)
 economia
veurepulmó dels treballadors de la farina de peix (DEM)
 immunologia
 malalties i síndromes
 pneumologia
veurepulmó dels treballadors de les sitges (DEM)
 pneumologia
 semiologia
veurepulmó dels treballadors del cafè (DEM)
 immunologia
 pneumologia
 semiologia
veurepulmó dels treballadors del malt (DEM)
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
 semiologia
veurepulmó dels treballadors del pebre vermell (DEM)
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
 semiologia
veurerepresentant dels treballadors (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuretreballador | treballadora (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
Cerca treballador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

delicte contra els drets dels treballadors c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte comès contra els drets derivats de la relació laboral.
es delito contra los derechos de los trabajadores

Estatut dels treballadors n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret del treball i de la seguretat social
Document legal que a l’Estat espanyol estableix els principis bàsics de l’organització de les relacions laborals.
es Estatuto de los trabajadores

fal·làcia de l’empobriment dels treballadors c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en pauper labor fallacy subst.

pulmó dels treballadors de la farina de peix m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
malalties i síndromes
pneumologia
Alveolitis al·lèrgica extrínseca produïda pel polsim ocasionat per la mòlta industrial de restes de peixos.

pulmó dels treballadors de les sitges m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
semiologia
Bronquiolitis i edema pulmonar produïts per la inhalació massiva d’òxid nitrós observada després de l’emmagatzematge en sitges de cereals i d’altres farratges.
en silo-filler’s lung
es pulmón de los ensiladores

pulmó dels treballadors del cafè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
pneumologia
semiologia
Pneumonitis per hipersensibilitat causada per la pols de cafè.

pulmó dels treballadors del malt m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
semiologia
Pneumonitis per hipersensibilitat a l’ordi humit, ocasionada per Aspergilllus clavatus i A. Fumigatus.

pulmó dels treballadors del pebre vermell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
semiologia
Pneumonitis per hipersensibilitat causada per la pols de paprika, despresa en la manipulació d’aquest tipus de pebre vermell. L’antigen és Mucor stolonifer.
Sin. compl.: pulmó dels esquarteradors de paprika, pulmó dels esquarteradors de pebre vermell, pulmó dels treballadors de la paprika

representant dels treballadors c. nom. m. i f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Delegat de personal o membre del comitè d’empresa que gestiona els drets dels treballadors en una empresa.
V. t.: comitè d’empresa c. nom. m., delegat de personal | delegada de personal c. nom. m. | c. nom. f.
es representante de los trabajadores

treballador | treballadora m. | f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Persona física que realitza una activitat professional.
V. t.: treballador autònom | treballadora autònoma c. nom. m. | c. nom. f., treballador per compte d’altri | treballadora per compte d’altri c. nom. m. | c. nom. f.
es trabajador | trabajadora