Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureatresorar (DJC)
 dret
veurelletra del Tresor dels EUA (FONECO)
 economia
veureOïdoria de Comptes i Tresoreria (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veuretresor (DJC)
 dret
veuretresor públic (DJC)
 dret
veuretresorejar (DJC)
 dret
veuretresorer | tresorera (VOCFOR)
 generalitats
veuretresorer | tresorera (DJC)
 dret
veuretresoreria (COFI)
 comptabilitat
veuretresoreria1 (DJC)
 dret
Cerca tresor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atresorar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Tresorejar.
Ex.: El banc atresora milions d’euros.
Sin. pref.: tresorejar v. tr.
es atesorar

lletra del Tresor dels EUA c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en U.S. Treasury bill subst.

Oïdoria de Comptes i Tresoreria n. pr. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Organisme que s’ocupa de la comptabilitat del Parlament de Catalunya, la fiscalització prèvia de les despeses, la realització material dels pagaments i la percepció dels ingressos; també presta assessorament tècnic als òrgans del Parlament que li ho demanen.
Ex.: L’Oïdoria de Comptes i Tresoreria efectuarà els pagaments la setmana vinent.
es Oidoría de Cuentas y Tesorería

tresor m.
Diccionari jurídic
dret
Quantitat de diners o d’objectes preciosos reunida i guardada.
Ex.: Trobar un tresor amagat. El tresor d’una església.
es tesoro

tresor públic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de cabals de què disposa un estat.
Sin. compl.: fisc1 m.
es tesoro público

tresorejar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Aplegar i guardar {diners, objectes preciosos o altres riqueses}.
Ex.: La Biblioteca de Catalunya tresoreja col·leccions d’un valor patrimonial molt alt.
Sin. compl.: atresorar v. tr.
es atesorar

tresorer | tresorera m.
Vocabulari forestal
generalitats

tresorer | tresorera m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que guarda i administra els cabals d’una dependència pública, d’un banc o d’una associació.
es tesorero | tesorera

tresoreria f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en treasury subst.
es tesorería f.

tresoreria1 f.
Diccionari jurídic
dret
Despatx o oficina del tresorer o tresorera.
es tesorería