Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veurebestreure (VOCFOR)
 generalitats
veurebestreure (DJC)
 dret
veurecontreure (VOCFOR)
 generalitats
veurecontreure1 (DJC)
 dret
veurecontreure2 (DJC)
 dret
veuredetreure (DJC)
 dret
veureextreure (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureextreure (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureextreure (DEM)
 conceptes generals i de suport
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureextreure (DEM)
 farmacologia
 química
Cerca treure a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bestreure v. tr.
Vocabulari forestal
generalitats
es anticipar dinero c. v.
fr avancer v. tr.

bestreure v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Anticipar3.
Ex.: Del total que ha de pagar l’Ajuntament per les obres, en bestreurà dos mil euros.
Sin. pref.: anticipar3 v. tr.
es anticipar

contreure v. tr.
Vocabulari forestal
generalitats
es contraer v. tr.
fr contracter v. tr.

contreure1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Establir amb algú {un lligam que implica obligacions mútues o compromisos}.
Ex.: La Gemma i la Núria van contreure matrimoni a l’Ajuntament de Moià la setmana passada.
Sin. compl.: contraure v. tr.
es contraer

contreure2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Adquirir amb algú {una obligació o un compromís}.
Ex.: Va contreure un deute milionari amb l’entitat financera. A fi de restablir el funcionament dels serveis municipals bàsics, l’Ajuntament va contreure despeses extraordinàries.
Sin. compl.: contraure v. tr.
es contraer

detreure v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Separar, sostreure o desviar.
Ex.: Amb la seva estratègia, l’advocat de la defensa va aconseguir detreure l’atenció del jurat respecte dels càrrecs de l’acusació.
es detraer

extreure v. tr.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya

extreure v. tr.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Arrencar i treure (la pedra, el mineral, l’aigua, el petroli, el gas, etc.), d’una pedrera, d’una mina, d’un pou, d’una font.
en to draw out, to extract, to get out, to win, to withdraw
es extraer
fr extraire

extreure v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Treure alguna cosa (una dent, una espina, etc.) d’una posició fixa per tracció, succió, etc.

extreure v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
química
Separar algun dels components d’una substància sometent-la a l’acció d’un dissolvent, extractar, extraure.