Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (34 registres)
veureantitripanosomal (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureantitripanosomal (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureblau tripan (DEM)
 farmacologia
 química
veureestripada (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureestripadora (VOCFOR)
 eines i màquines
veureestripadora de discs (VOCFOR)
 eines i màquines
veureestripar (DEM)
 gastroenterologia
veureestripar1 (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureestripar2 (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veuremiocarditis tripanosomòtica (DEM)
 cardiologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
Cerca tripa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antitripanosomal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Efectiu contra el tripanosoma.

antitripanosomal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
Agent efectiu contra el tripanosoma.

blau tripan m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
química
Colorant vital derivat de la benzidina, emprat contra infeccions per protozoaris (tripanosomosis i piroplasmosis). També és designat amb els noms de blau Congo i blau Niàgara.
Sin. compl.: blau Congo, blau Niàgara

estripada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’estripar o estripar-se; l’efecte.

estripadora f.
Vocabulari forestal
eines i màquines
Ormeig per a estripar1, per a binar.
es cultivador m., escarificador m.

estripadora de discs c. nom. f.
Vocabulari forestal
eines i màquines
es grada de discos c. nom. f.

estripar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
Treure les tripes o la tripa d’algú o d’alguna cosa.
es destripar
fr étriper

estripar1 v. tr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
Removiment poc profund de terra a fi de facilitar un treball posterior com ara la llaurada.
Sin. compl.: escarificar1 v. tr.

estripar2 v. tr.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció
V.: estripar1 v. tr.

miocarditis tripanosomòtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
La infestació pel Trypanosoma cruzi (malaltia de Chagas) pot produir formes agudes i cròniques de miocarditis.