Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 30 (295 registres)
veureabscés retrocecal (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureaneritròcit (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoteràpia
veureanisocitosi eritrocítica (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureantrocele (DEM)
 odontoestomatologia
veureapendicitis retrocecal (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 gastroenterologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureartèria supratroclear (DEM)
 angiologia
 oftalmologia
 Ã²rgans i sistemes
veurearticulació trocoïdal (OSART)
 articulacions: tipus d’articulacions
veureartrocele (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
veureartrocele (DEM)
 anatomia patològica
 Ã²rgans i sistemes
 reumatologia
veureartrocentesi (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 reumatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca troc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abscés retrocecal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés situat en l’espai retroperitoneal de darrere del cec, que és efecte secundari d’una apendicitis.

aneritròcit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
Cèl·lula sanguínia de la sèrie roja, madura, anucleada i sense hemoglobina.

anisocitosi eritrocítica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anisocitosi dels eritròcits, condició caracteritzada per la coexistència d’un gran nombre de macròcits i micròcits, en detriment dels normòcits. S’observa especialment en l’anèmia perniciosa.

antrocele f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Acumulació de líquid a l’antre maxil·lar.

apendicitis retrocecal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
gastroenterologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Inflamació de l’apèndix situat per darrere del cec. Pel fet d’estar l’òrgan en situació profunda, els signes locals d’exploració són menys evidents que d’habitud.

artèria supratroclear f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oftalmologia
òrgans i sistemes
Origen, oftàlmica; distribució, pell, músculs i cuir cabellut de la regió frontal.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria frontal interna

articulació trocoïdal f.
Ossos i articulacions
articulacions: tipus d’articulacions
en pivot joint subst.
es articulación trocoide f.
la articulatio trochoidea

artrocele f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
semiologia
Tumefacció d’una articulació.
Sin. compl.: artrofima

artrocele f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
òrgans i sistemes
reumatologia
Hèrnia de la membrana sinovial a través de la càpsula articular.

artrocentesi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
reumatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Punció d’una cavitat articular per a extreure’n líquid amb finalitat diagnòstica (anàlisi del líquid sinovial) o com a mesura terapèutica (evacuació d’un embassament sinovial).