Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 71 (701 registres)
veurea bell ull (DJC)
 dret
veurea colp d’ull (DJC)
 dret
veurea cop d’ull (DJC)
 dret
veurea ull (DJC)
 dret
veurea ull nu (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurea ull nu (DJC)
 dret
veureabriĂĽll (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureafullolar (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines
veureaglomerat d’escull (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureagulla (DEM)
 cirurgia
 infermeria
 material mèdic i ortopèdic
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca ull a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a bell ull loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sense comptar, pesar o mesurar.
Ex.: A bell ull, té més de vint denúncies.
Sin. compl.: a ull loc. adv.
es a bulto, más o menos

a colp d’ull loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A primera vista.
Ex.: A colp d’ull li semblà que seria un cas fàcil.
Sin. pref.: a primera vista loc. adv.
es a primera vista, a simple vista

a cop d’ull loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A primera vista.
Ex.: A cop d’ull semblava que es tractava d’un assassinat.
Sin. pref.: a primera vista loc. adv.
es a primera vista, a simple vista

a ull loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A bell ull.
Ex.: Van comprar uns dos-cents grams de blat a ull.
Sin. pref.: a bell ull loc. adv.
es a bulto, más o menos

a ull nu adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Sense l’auxili d’un aparell òptic.

a ull nu loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A primera vista.
Ex.: A ull nu, li semblĂ  que desestimarien la demanda per defecte de forma.
Sin. pref.: a primera vista loc. adv.
es a simple vista, a simple vista

abriĂĽll m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Punta perillosa de penya o escull que hi ha sota l’aigua de la mar (Canyameres).
V.: escull1 m.
es abrojos

afullolar v. tr.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i mĂ quines

aglomerat d’escull m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Material fragmentari, fonamentalment gravenc i àdhuc més fi, format per la destrucció física i biògena d’un escull orgànic. De la seva acumulació, en resulta un ventall de talús.
Sin. compl.: detrit d’escull m.
en reef debris, reef detritus
es detrito arrecifal
fr débris récifaux

agulla f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
infermeria
material mèdic i ortopèdic
tècniques diagnòstiques i de tractament
Instrument metàl·lic punxegut emprat per a injectar líquids, suturar estructures, passar una lligadura al voltant d’una estructura cilíndrica (vas sanguini, conducte, etc.) o aspirar líquids i teixits orgànics.
de Nadel
en needle
es aguja
fr aiguille
it ago