Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (78 registres)
veureacciĂł comunitĂ ria per a la salut (PROMSAL)
 promociĂł de la salut
veureanèmia hemolítica autoimmunitària (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos calents (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos freds (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia hemolítica immunitària (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
veureanèmia hemolítica immunitària induïda per fàrmacs (DEM)
 farmacologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia hemolítica immunitària per al·loanticossos (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 pediatria
 semiologia
veureantiimmunitari -Ă ria (DEM)
 farmacologia
 immunologia
veureautoimmunitari -Ă ria (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
veureautoimmunitari -Ă ria (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
Cerca unitari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acciĂł comunitĂ ria per a la salut f.
PromociĂł de la salut
promociĂł de la salut
en community action for health subst.
es acciĂłn comunitaria para la salud f.

anèmia hemolítica autoimmunitària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica immunitària provocada per la presència en la superfície dels eritròcits d’autoanticossos antieritrocítics. Pot ésser idiopàtica o secundària a determinades malalties víriques, neoplàstiques o sistèmiques. Comprèn tres entitats clíniques: anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos calents, anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos freds i hemoglobinúria paroxismal a frigore.
Sin. compl.: anèmia hemolítica immunitària per autoanticossos

anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos calents f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica autoimmunitària caracteritzada per la presència d’autoanticossos generalment del tipus immunoglobulina G i, menys sovint, immunoglobulina M o A, que actuen a la temperatura normal de l’organisme. L’indret on es produeix l’hemòlisi és principalment esplènic. Pot ésser idiopàtica o secundària a hemopaties (leucèmia limfàtica crònica, limfoma, limfoadenopatia angioimmunoblàstica), tumors sòlids (adenocarcinoma gastrointestinal, seminoma, sarcoma de Kaposi, càncer de pulmó, adenocarcinoma renal, tumor ovàric) i lupus eritematós sistèmic.

anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos freds f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica autoimmunitària caracteritzada per la presència de crioaglutinines, generalment del tipus immunoglobulina M monoclonal, que fixen la fracció C3 del complement sobre la superfície eritrocítica, la qual cosa provoca una hemòlisi intravascular. Pot ésser idiopàtica o secundària a infeccions per Mycoplasma pneumoniae, mononucleosi infecciosa, altres infeccions víriques i hemopaties (leucèmia limfàtica crònica, limfoma de cèl·lules B, mieloma múltiple, macroglobulinèmia de Waldenström.

anèmia hemolítica immunitària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
Cadascuna de les síndromes hemolítiques associades amb la presència, en la superfície eritrocítica, d’immunoglobulines dirigides contra els determinants antigènics dels eritròcits. Són induïdes per al·loanticossos, autoanticossos o fàrmacs.

anèmia hemolítica immunitària induïda per fàrmacs f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica produïda per determinats fàrmacs que provoquen l’aparició d’anticossos dirigits contra determinants antigènics dels eritròcits. Els fàrmacs incriminats són molt diversos i actuen segons la formació d’immunocomplexos fàrmac-antifàrmac (àcid nalidíxic, antazolina, cefotaxima, cimetidina, clorpromazina, clorpropamida, dipirona, diclofenac, estreptomicina, eritromicina, fenacetina, hidralazina, hidroclorotiazida, insulina, isoniazida, melfalan, metotrexat, paracetamol, PAS, probenecida, quinidina, quinina, rifampicina, sulindac, sulfamides, tolmetina, triamterè, zomepirac, etc.), l’adsorció ferma del fàrmac sobre la superfície eritrocítica (cefalotina, cefaloridina, cefalexina, cefazolina, cefamandole, cisplatí, eritromicina, penicil·lina, tetraciclina, tolbutamida) o la formació d’autoanticossos (alfametildopa, àcid mefenàmic, clorpromazina, estreptomicina, fenacetina, levodopa, procaïnamida).

anèmia hemolítica immunitària per al·loanticossos f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
pediatria
semiologia
Anèmia hemolítica immunitària representada per dues entitats clíniques: reacció hemolítica transfusional aguda i la malaltia hemolítica del nadó.

antiimmunitari -Ă ria adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
immunologia
Que actua impedint la immunitat.

autoimmunitari -Ă ria adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
Que Ă©s degut a autoimmunitat.

autoimmunitari -Ă ria adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
Relatiu o pertanyent a l’autoimmunitat.