Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (56 registres)
veureactio de universitate (DJC)
 dret romĂ 
veureadenitis universal (DEM)
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 neurologia
 semiologia
veureadverbi de lloc amb valor universal (GTG)
veureafĂ sia universal (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurealicates universals (TTAUTO)
 eines
veurealicates universals (VOCAUTO)
veurealopècia universal (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 dermatologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureangiomatosi universal (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 dermatologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureantĂ­dot universal (DEM)
 farmacologia
 quĂ­mica
veurecalcinosi metabòlica universal (DEM)
 dermatologia
 endocrinologia i nutriciĂł
 malalties i sĂ­ndromes
Cerca univers a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actio de universitate [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Petició de l’herència.

adenitis universal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
neurologia
semiologia
InduraciĂł generalitzada dels ganglis limfĂ tics en la sĂ­filis primĂ ria i la sida.

adverbi de lloc amb valor universal m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de lloc amb interpretaciĂł quantitativa de carĂ cter universal.
Ex.: Hi ha roba escampada pertot
GEIEC: 16.4b
es adverbio de lugar con valor universal m.

afĂ sia universal f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Associació de les afàsies de Broca i de Wernicke com a conseqüència d’una lesió extensa en l’hemisferi esquerre, caracteritzada per la pèrdua total o gairebé completa de la parla amb sordesa verbal, alèxia i agrafia.
Sin.: afĂ sia global f.
Sin. compl.: afĂ sia de DĂ©jerine f., afĂ sia total f.
en global aphasia subst., universal aphasia subst.
es afasia global f., afasia total f., afasia universal f.

alicates universals c. nom. f. pl.
Terminologia tècnica d’automoció
eines
Vegeu la figura 27.15.
en combination pliers subst. pl.
es alicates universales c. nom. m. pl.

alicates universals c. nom. f. pl.
Vocabulari de l’automòbil
en combination pliers subst. pl.
es alicates universales c. nom. m. pl.

alopècia universal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
dermatologia
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Varietat d’alopècia areata que afecta totes les formacions piloses del cos.

angiomatosi universal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
dermatologia
malalties i sĂ­ndromes
Malaltia hemorràgica que afecta els vasos sanguinis de la pell, de les mucoses i d’altres òrgans del cos. L’aspecte de la pell és clapejat amb múltiples enrogiments, que empal·lideixen a la pressió, i amb nombrosos vasos dilatats que proporcionen l’aparença anomenada de l’home rosat. Són freqüents les epistaxis, les otorràgies i les hemorràgies cutànies.
Sin. compl.: telangièctasi generalitzada de Bean

antĂ­dot universal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
quĂ­mica
Solució d’una part de sulfat de ferro en dues parts d’aigua amb magnèsia.

calcinosi metabòlica universal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
endocrinologia i nutriciĂł
malalties i sĂ­ndromes
Malaltia molt rara caracteritzada pel dipòsit massiu de sals de calci a la pell i als teixits subjacents, de distribució sovint simètrica, principalment en les extremitats. S’acompanya, gairebé sempre, d’una reacció inflamatòria que evoluciona vers la perforació cutània i l’eliminació d’un material cremós, més o menys purulent, constituït per calci i lípids procedents d’adipòcits destruïts i deixa úlceres tòrpides que es guareixen amb la formació de retraccions cicatricials. Si el procés es desenvolupa al voltant d’una articulació, es produeix una restricció greu de la mobilitat del segment involucrat. L’afectació predominant del teixit muscular constitueix l’anomenada miositis ossificant progressiva. Les infeccions secundàries són freqüents amb el resultat de sèpsia. Hom ha descrit casos associats a esclerodèrmia, distròfies musculars, panniculitis i hiperlipèmia.
Sin. compl.: calcinosi lipogranulomatosa progrediens, lipocalcigranulomatosi, lipocalcinosi progrediens, síndrome de Teutschländer