Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veureabrusar-se (VOCFOR)
 generalitats
veureabusar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureabusar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureabusar1 (DJC)
 dret penal
veureabusar2 (DJC)
 dret penal
veureacusar1 (DJC)
 dret processal
veureacusar2 (DJC)
 dret processal
veureacusar3 (DJC)
 dret processal
veureacusar recepciĂł (DJC)
 dret
veureauditor generalis causarum (DJC)
 dret romĂ 
Cerca usar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abrusar-se v. pron.
Vocabulari forestal
generalitats
Les plantes.

abusar v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Aprofitar-se amb excés d’alguna cosa.

abusar v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Usar malament, usar amb excés.

abusar1 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Fer un ús excessiu, més enllà del que és lícit o amb finalitats diferents de les normals o pròpies, d’un poder, d’un dret o d’una cosa.
Ex.: Va cometre una falta greu en abusar de la seva autoritat.
V. t.: abassegar v. tr.
es abusar

abusar2 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Violar4.
Ex.: Es va demostrar que havia abusat de la vĂ­ctima.
Sin. pref.: violar4 v. tr.
es abusar

acusar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Assenyalar com a culpable.
Ex.: L’han acusat d’haver comès el robatori.
es acusar

acusar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Exercir una acciĂł penal {contra algĂş}.
Ex.: L’han acusat davant el Tribunal Suprem.
es acusar

acusar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Palesar o denunciar {alguna cosa}, o bé donar indici {d’alguna cosa}.
Ex.: Les proves acusen la seva culpabilitat.
es acusar

acusar recepciĂł c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Declarar haver rebut una carta o una altra tramesa.
Ex.: Acusem recepció de l’escrit que heu fet arribar a aquesta institució.
Sin. compl.: justificar la recepciĂł c. v., notificar recepciĂł c. v.
es acusar recepciĂłn, acusar recibo

auditor generalis causarum [la] c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Auditor general dels processos.