Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurebona vacantia (DJC)
 dret romĂ 
veuredeixar vacant (DJC)
 dret
veureen seu vacant (DJC)
 dret canònic
veureherència vacant (DJC)
 dret civil
veuresede vacante (DJC)
 dret canònic
veurevacant (AQQ)
 quĂ­mica
veurevacant (AQQ)
 quĂ­mica
veurevacant1 (VOCFOR)
 generalitats
veurevacant (DJC)
 dret
veurevacant2 (VOCFOR)
 generalitats
Cerca vacant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bona vacantia [la] c. nom. m. pl.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Béns que quedaven sense amo perquè la successió no havia estat acceptada per cap dels hereus del dret civil.

deixar vacant c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
No prosseguir en un lloc de treball.
Ex.: Ha deixat vacant el cĂ rrec de director.
es causar baja

en seu vacant loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
Mentre Ă©s vacant la seu.
Ex.: El cardenal vicari de Roma no cessa mai en el càrrec; tanmateix, en seu vacant, la Cambra Apostòlica administra els béns i els drets temporals de la Santa Seu.
Sin. compl.: sede vacante loc. adv.

herència vacant c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
V.: herència3 f.

sede vacante [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
En seu vacant.
Ex.: El cardenal vicari de Roma no cessa mai en el càrrec; tanmateix, sede vacante, la Cambra Apostòlica administra els béns i els drets temporals de la Santa Seu.
Sin. pref.: en seu vacant loc. adv.

vacant f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Defecte cristal·lí.
Sin. pref.: defecte cristal·lí c. nom. m.
en vacancy subst.

vacant f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Defecte cristal·lí.
Sin. pref.: defecte cristal·lí c. nom. m.
en crystal vacancy subst.

vacant1 f.
Vocabulari forestal
generalitats

vacant adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que no està ocupat, s’aplica a un càrrec o a una plaça.
Ex.: La publicaciĂł de les llistes de llocs de treball vacants estĂ  prevista per al mes de juny.
Sin. compl.: vagant adj.
es vacante

vacant2 adj. inv.
Vocabulari forestal
generalitats