Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredivagant (ATGC)
 geografia
veureextravagants (DJC)
 dret
veuremeandre divagant (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veuremeandre divagant (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureocell divagant (VOCFOR)
 caça
veureriu divagant (ATGC)
 geografia
veurevagant (DJC)
 dret
Cerca vagant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

divagant adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del riu el curs del qual forma corbes, colzes, meandres, etc., perquè té menys del 2,5 ‰ de pendent.

extravagants f. pl.
Diccionari jurídic
dret
Constitucions pontifícies no incloses en el corpus del dret canònic.
es extravagante

meandre divagant c. nom. m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Sin. compl.: meandre lliure c. nom. m.

meandre divagant m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Meandre inscrit en una plana de materials mòbils, que sofreix desplaçaments laterals o divagacions.
Sin. compl.: meandre lliure m.
en free meander
es meandro divagante
fr méandre divagant

ocell divagant c. nom. m.
Vocabulari forestal
caça
Sin. compl.: ocell divagador c. nom. m.
es ave divagante c. nom. f.

riu divagant c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Riu que corre per terreny pla amb escassa velocitat i formant meandres.

vagant adj.
Diccionari jurídic
dret
Vacant.
Ex.: Encara no han trobat ningú per cobrir la plaça vagant.
Sin. pref.: vacant adj.
es vacante