Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurevaquer | vaquera (DPESCA)
 pesca
veurevaquer | vaquera (DRAMAD)
 ramaderia
veurevaquera (DPESCA)
 pesca
veurevaquera (BMC)
 bastiments
veurevaqueria (DRAMAD)
 ramaderia
veurevaquerís | vaquerissa (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca vaquer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

vaquer | vaquera m. | f.
Diccionari de pesca
pesca
Persona que es dedica a la pesca a la vaca.
es pescador [que pesca con vaca] | pescadora [que pesca con vaca] m. | f.

vaquer | vaquera m. | f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Persona que té cura de les vaques i dels bovins en general.
Sin. compl.: vaquerís | vaquerissa m. | f.
es vaquerizo | vaqueriza m. | f., vaquero | vaquera m. | f.

vaquera f.
Diccionari de pesca
pesca
Embarcació destinada a la pesca a la vaca.
es barca [para pescar a la vaca] f.

vaquera f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Barca de pesca d’anar a la vaca i que s’assembla a la barca del bou, però és més petita.
V. t.: barca2 f.

vaqueria f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Lloc on tenen les vaques per vendre’n la llet.
es vaquería f.

vaquerís | vaquerissa m. | f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Vaquer | vaquera.
Sin. pref.: vaquer | vaquera m. | f.