Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurea la vegada (DJC)
 dret
veuretota vegada que (DJC)
 dret
veureUna vegada lo any (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureuna vegada resolt (DJC)
 dret
veureuna vegada sigui ferm | una vegada sigui ferma (DJC)
 dret
veurevegada (NOV)
 enginyeria
veurexavegada (DPESCA)
 pesca
Cerca vegada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a la vegada loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Simultàniament.
Ex.: Diversos policies interrogaven els dos sospitosos a la vegada.
Sin. compl.: alhora adv., ensems adv.
V. t.: conjuntament adv.
es a la vez, simultáneamente

tota vegada que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Sempre que.
Ex.: Es valoraran tots els candidats tota vegada que hagin aportat la documentació sol·licitada.
Sin. pref.: sempre que loc. conj.
es siempre que

Una vegada lo any n. pr. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Constitució que establia el compromís d’aplegar la Cort General a Catalunya com a mínim una vegada l’any.
V. t.: constitució de cort c. nom. f.

una vegada resolt loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Havent arribat a la solució de.
Ex.: Els treballadors interins podran cobrir els llocs de treball que continuïn vacants una vegada resolt el concurs.
Sin. compl.: un cop resolt loc. adj.
es una vez resuelto

una vegada sigui ferm | una vegada sigui ferma loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Una vegada hagi esdevingut definitiu.
Ex.: Podria enfrontar-se a dos anys de suspensió de sou i feina una vegada sigui ferma la sentència.
Sin. compl.: un cop sigui ferm | un cop sigui ferma loc. adj.
es firme que sea

vegada f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 39 de la tercera sèrie.

xavegada f.
Diccionari de pesca
pesca
Xàvega.
Sin. pref.: xàvega f.