Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (65 registres)
veurecontínuum sòl-vegetació-atmosfera (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuredomini de vegetació (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veureestatge de vegetació (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurefactor vegetació (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veureforma de vegetació (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurefranja de vegetació (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurefranja de vegetació permanent (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureíndex de protecció de la vegetació (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veureintercepció de la vegetació (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veuremapa de vegetació (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca vegetació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contínuum sòl-vegetació-atmosfera c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Model per estudiar els sistemes sòl, atmosfera, hidrologia, planta i agricultura conjuntament, amb l’objectiu d’ajudar a entendre les seves interrelacions, ja que es tracta de sistemes íntimament relacionats.
en atmosphere-vegetation-soil continuum
es continuum suelo-vegetación-atmósfera
fr continuum sol-végétation-atmosphère
gl contínuum solo-vexetación-atmosfera

domini de vegetació c. nom. m.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

estatge de vegetació c. nom. m.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

factor vegetació c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Factor organismes vius.
Sin. pref.: factor organismes vius c. nom. m.
en vegetation factor
es factor vegetación
fr facteur végétation

forma de vegetació c. nom. f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Sin. pref.: fisiognomia f.

franja de vegetació c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Faixa filtrant.
Sin. pref.: faixa filtrant c. nom. f.
en filter strip, vegetation band, vegetation strip, native vegetation swaths
es franja de vegetación
fr bande de végétation
gl banda de vexetación
pt faixa de vegetação

franja de vegetació permanent c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Parcel·la de terra relativament estreta que es manté coberta de vegetació permanent amb l’objectiu de frenar el flux d’escolament superficial i disminuir l’erosió hídrica o eòlica.
en permanent strip
es franja de vegetación permanente
fr bande permanente
gl banda de vexetación permanente
pt faixa de vegetação permanente

índex de protecció de la vegetació c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

intercepció de la vegetació c. nom. f.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca

mapa de vegetació c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Mapa temàtic que mostra els diversos tipus de vegetació o les formacions vegetals dominants d’un territori.
en vegetation map
es mapa de vegetación
fr carte de végétation
gl mapa de vexetación